ERASMUS+ 2017-2018

Zarządzenie Nr 1 z dnia 3.10.2016r.

Zarządzenie Nr 2 z dnia 3.10.2016r.

Regulamin rekrutacji uczniów.

Regulamin rekrutacji nauczycieli.

 

Staż uczniów ZS3 w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii w 2017 i 2018 roku.

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie jest po raz kolejny beneficjentem programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna, od 1.10.2016 do 30.09.2018 nasza Szkoła będzie realizować projekt pt. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego” o wartości 187 000 Euro.

Projekt uzyskał 90 pkt/100 pkt możliwych, tak więc jest to szczególne wyróżnienie dla nauczycieli zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Grupa 66 uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego (być może technikum handlowego) będzie realizowała 3 – tygodniowy staż w Wielkiej Brytanii  i Hiszpanii w latach 2017-2018. W stażach będą brali również udział nauczyciele kształcenia zawodowego (2 gr x 12 osób). Staże uczniów i nauczycieli przewidziane są na czerwiec/lipiec 2017 r. i 2018 r. Partnerami w projekcie są następujące instytucje:  Tellous Education Group w Wielkiej Brytanii, Europroyectos Erasmusplus S.L. i CE AVE MARIA SAN CRISTOBAL w Hiszpanii.

Staż uczniów będzie realizowany w centrum szkoleniowo-treningowym Tellous Education Group w Wielkiej Brytanii i w przedsiębiorstwach w Hiszpanii. Uczniowie będą również uczestniczyć w kursie „Preparation for gaining employment”  (Wielka Brytania) dzięki któremu poznają zasady redagowania dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z wymaganiami angielskiego rynku pracy. Nauczyciele natomiast będą uczestniczyć w tygodniowym stażu w angielskich firmach i w tzw. ”job shadowing” w szkole kształcenia zawodowego w CE AVE MARIA SAN CRISTOBAL w Hiszpanii. Ponadto uczniowie, jak również nauczyciele będą uczestniczyć w bogatym programie kulturowym tj. w zajęciach integracyjnych popołudniowych i wycieczkach w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii.

Szkoła podejmuje kroki zmierzające do podwyższenia jakości kształcenia zawodowego dzięki ogromnemu zaangażowaniu organu prowadzącego tj. Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

 

Pomysłodawczyni projektu

Sylwia Ludwikowska

Odnośniki