Erasmus+ 2015 ZS3

Informacje o projekcie

Rekrutacja na wyjazd 2015

 Zarządzenie Nr 1/E+/2015

 

Staż uczniów ZS3 w Wielkiej Brytanii -2015

W ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie uczestniczyli  w stażu zrealizowanym dzięki funduszom europejskim. Projekt pt. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2015” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 33 uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego realizowała 3- tygodniowy staż w Portsmouth.

Zajęcia prowadzone były w grupach dla obydwu specjalności zawodowych po angielsku przez pracowników centrum szkoleniowo-treningowego, zlokalizowanego w centrum miasta, które jest malowniczo położne na wybrzeżu kanału La Manche.Ponadto uczestniczyliśmy w kursie „Preparation for gaining employment” dzięki któremu poznaliśmy zasady redagowania dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z wymaganiami angielskiego rynku pracy. Uczestniczyliśmy również w bogatym programie kulturowym tj. w zajęciach integracyjnych popołudniowych i wycieczkach m.in. do Londynu. Dla każdego z nas dużym doświadczeniem była zarówno 3-tygodniowa rozłąka z rodziną, jak i pobyt w otoczeniu o odmiennej kulturze i języku. Poważnym doświadczeniem była również podróż samolotem.

Wyjazd pozwolił nam uwierzyć w siebie, poszerzyć wiedzę zawodową z różnych dziedzin, nabrać biegłości i śmiałości w porozumiewaniu się w języku angielskim (szczególnym wyzwaniem były codzienne kontakty z goszczącą nas rodziną). Zdobyliśmy nowe doświadczenia, rozpoznaliśmy realne warunki pracy za granicą. Była to dla nas szkoła życia. Staliśmy się bardziej samodzielni, pewni siebie, część z nas zaczęła rozważać nawet pracę za granicą. Otrzymaliśmy zaświadczenia ukończenia staży zawodowych. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla nas jak i naszych opiekunów (Izabela Zbrzeźniak, Aneta Pękul, Adam Mickiewicz), którzy starali się nam pomagać w każdej sytuacji. Koordynatorami projektu w ramach ZS Nr 3 byli p. Sylwia Ludwikowska i p. Jerzy Sasin.

Mamy nadzieję, że staż zawodowy wzbogaci nasze CV. Projekt, w którym mieliśmy szansę uczestniczyć, był dla nas ogromną szansą na poszerzenie horyzontów i otworzenie się na inne kultury, religie.

Jesteśmy wdzięczni, że nasza szkoła stwarza szanse rozwoju nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy w kraju, ale również za granicą.

 

                                                                       Monika Bereda, Kalina Kuczyńska

uczestnicy projektu ERASMUS+

Erasmus+ 2015 ZS3

=====================================================================================

 

Projekt pt. „Staż uczniów ZS3 w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2015”

 

W ramach programu Erasmus+ (Kształcenie i szkolenia zawodowe)uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 im. J.Kochanowskiegow Wyszkowie będą uczestniczyć na przełomie czerwca i lipca br. w trzytygodniowym stażu zrealizowanym dzięki funduszom europejskim. Miejsce realizacji staży to Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

Projekt pt. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2015” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.Celem wyjazdu jest poszerzenie wiedzy zawodowej z dziedzin IT i ekonomii, nabranie biegłości w porozumiewaniu się w języku angielskim, a także kształtowanie takich cech,jak pewność siebie i dyscyplina. W projekcie uczestniczy 33 wyróżniających się (wysoka średnia ocen, dobre zachowanie, pozytywny wynik testu z języka angielskiego)uczniów z technikum informatycznego oraz technikum ekonomicznego. Opiekunami w czasie stażu będą: pan Adam Mickiewicz-wicedyrektor szkoły, pani Izabela Zbrzeźniak-nauczycielka języka angielskiego oraz pani Aneta Pękul-nauczycielka przedmiotów ekonomicznych. Koordynatorem projektu jest Sylwia Ludwikowska, która jest odpowiedzialna za realizację projektu.

W ramach projektu braliśmy udział w licznych spotkaniach z nauczycielami, mieliśmy dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Dzięki tym spotkaniom poznaliśmy kulturę i obyczaje Wielkiej Brytanii oraz historię, geografię.

Uczniowie odbędą staże w centrum treningowym, w którym zajęcia będą prowadzone przez wieloletnich praktyków. Pobyt w Portsmouth obejmuje również program kulturowy, w ramach którego uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach integracyjnych trzy razy w tygodniu, jak również w wycieczkach kulturoznawczych. Otrzymają zaświadczenia ukończenia staży zawodowych, certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego oraz EuropassMobility. Mamy nadzieję, że wzbogacą one nasze CV. Projekt, w którym uczniowie mają szansę uczestniczyć,  jest dla nas ogromną szansą na  poszerzenie horyzontów i szkołą życia.

Jesteśmy wdzięczni, że nasza szkoła stwarzaszanse rozwoju. Następny projekt staży (w 2016 r.) jest na liście rezerwowej do dofinansowania. Mamy nadzieję uczniowie naszej szkoły będą mieli szansę również na wyjazd w następnym roku.

Realizacja tego typu projektów być może zachęci osoby decydujące o wyborze szkoły od września 2015 roku, by rozpocząć kształcenie w jednej z klas Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego.

Monika Bereda, Kalina Kuczyńska

Uczestniczki projektu

 

Plakat_Erasmus

Plakat wykonany przez naszego ucznia Dawida Nowakowskiego z klasy 2TI

Odnośniki