Finalistka Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

23 marca 2024

Nazywam się Julia Romańska, jestem uczennicą klasy 2 LEO oraz finalistka Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Do wystąpienia w olimpiadzie zostałam zachęcana przez kolegę z klasy, który również postanowił wziąć w niej udział. Olimpiada składała się z trzech etapów:

I. etap pisemny:

a) eliminacje szkolne, w których wzięłam udział wraz z 2 kolegami z klasy. Etap szkolny składał się z testu, który pisaliśmy na komputerach. Otrzymaliśmy 40 pytań testowych, na które mieliśmy przeznaczone 40 min.

b) eliminacje okręgowe- ten szczebel Olimpiady odbył się w Warszawie, do której pojechaliśmy wraz z naszą wychowawczynią panią Anetą Kasjaniuk. Etap okręgowy składał się z testu-30 pytań testowych i 4 pisemnych zadań praktycznych które opierały się na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego, wykazaniu praktycznych umiejętności stosowania przepisów oraz znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców. Na rozwiązanie arkusza otrzymaliśmy 90min. Po tym etapie była ustalana klasyfikacja drużynowa, w której z całego okręgu mazowieckiego zajęliśmy 3 miejsce. Troje najlepszych uczestników z okręgu w tym ja musiało napisać test złożony z 40 pytań testowych, który decydował o dalszym uczestnictwie.

II. etap pisemny -do tego etapu zakwalifikowali się wszyscy uczestnicy, którzy otrzymali powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów w etapie I. Ten oraz kolejny etap olimpiady odbywał się w Nisku, do którego pojechałam na dwa dni z panem Karolem Łapińskim. Arkusz z zadaniami opierał się głównie na poleceniach z arkusza w I etapie, których poziom wymaganej wiedzy był podwyższony. Zawodnicy, którzy uzyskali powyżej 40% możliwych do zdobycia punktów w etapie I pisemnym otrzymali tytuł ,,Finalisty Olimpiady”.

III. etap ustny- zakwalifikowało się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów z I i II etapu, każdy uczestnik musiał odpowiedzieć na 4 pytania dotyczące ustawy “Prawo własności przemysłowej” oraz historii wynalazków. Na każdą odpowiedź uczestnik miał dwie minuty.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i jej celem jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, że szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań.

II edycja Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, została przeprowadzona w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w dniach 22 – 23 marzec 2024 r., Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu finału dokonanym przez Dyrektora Liceum Pana Wacława Piędla oraz Wiceprezydenta PZSWiR Pana Zbigniewa Matuszczaka, 76 uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całego kraju zmagało się w etapie pisemnym z czteroma zadaniami ocenianymi przez Jury. Po etapie pisemnym, uczniowie wraz z opiekunami mogli na chwilę zapomnieć o trudach rywalizacji, dzięki uczestnictwu w wyjeździe technicznym do Armatury Kraków S.A. Zakład Produkcyjny w Nisku. W drugim dniu Olimpiady, 10 najlepszych uczniów z etapu pisemnego brało udział w etapie ustnym. Podczas podsumowania Olimpiady, bogactwo folkloru polskiego zaprezentował – Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Racławic. Najważniejszym aspektem Olimpiady jest to, iż finaliści i laureaci Olimpiady Wie

dzy o Wynalazczości mogą starać się o indeksy na wybrane wydziały renomowanych uczelni w Polsce poza procedurą rekrutacyjną.

Julia Romańska

Odnośniki