„Łączy nas pamięć” Akcja Żonkile w ZS3

19 kwietnia 2024

      19 kwietnia 2024 roku przypada 81 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. 

       Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które  jednoczą i nadają  tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

      Tego dnia rozdawane będą  w naszej szkole symboliczne papierowe  żółte żonkile, które wykonali własnoręcznie  uczniowie klas :  I LL, I LEA, I LEO/ I LI,  II LL oraz II LEO/ II LI.  Wszystkich  uczniów proszę o chwilę refleksji i zadumy. 

Zachęcam  uczniów i nauczycieli do obejrzenia materiałów edukacyjnych na stronie internetowej Muzeum Żydów Polskich POLIN w zakładce : Akcja Żonkile , materiały dla szkół ponadpodstawowych lub na YouTube. 

Agata Zawadzka
 koordynator akcji

„Łączy nas pamięć” Akcja Żonkile w ZS3

Odnośniki