Leonardo da Vinci

28.09.2014

Podsumowanie stażu w Wielkiej Brytanii

Dnia 25 września 2014r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pt. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności”, sfinansowany w 100% z funduszy europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Podczas uroczystości, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście tj. samorządowcy, pracownicy oświaty i przedsiębiorcy, podsumowaliśmy projekt. Celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie uczestników do życia zawodowego oraz umożliwienie wejścia na rynek pracy.

Uczniowie Jakub Przybysz, Julita Piotrowska oraz Daniel Zieliński przedstawili prezentację o pobycie w Plymouth. Opowiedzieli o swoich przeżyciach, doświadczeniu i korzyściach, które dzięki temu projektowi uzyskali. Oprócz certyfikatów z miejsc pracy i kursu języka angielskiego, wyjazd ten dał nam o wiele więcej. Mogliśmy zapoznać się z kulturą, obyczajami i sposobem bycia tamtejszych ludzi. Była to dla nas szkoła życia, dzięki temu staliśmy się pewniejsi siebie i odważniejsi. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla 30 uczestników jak i opiekunów (Sylwia Ludwikowska, Agnieszka Kalinowska, Jerzy Sasin), którzy starali się nam pomagać w każdej sytuacji.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali z rąk Pani Dyrektor Elżbiety Michalik Europass Mobilność, dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje. Pani Michalik oraz koordynatorzy projektu podkreślili zaangażowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizację projektu (P. Dyrektor podejmowała wszystkie czynności na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego). Podziękowania skierowano również do instytucji pośredniczącej, tj. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W części artystycznej spotkania przed gośćmi wystąpili uczniowie naszej szkoły: Piotr Karp (jeden z uczestników projektu) oraz Bartosz Sobieski, prezentując swoje umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i puzonie.

Na koniec uroczystości uczniowie podziękowali opiekunom oraz Pani Dyrektor za możliwość wzięcia udziału w tym projekcie. W podziękowaniu za trzy tygodnie wspaniałego wyjazdu uczestnicy wręczyli pamiątkowe tablo ze zdjęciami.

Pełni nowych wrażeń i doświadczeń zakończyliśmy ostatni etap realizowanego projektu.

 Justyna Kosiorowska

uczennica kl. IV TE, ZS nr 3 w Wyszkowie

31.07.2014

Staż uczniów ZS3 w Wielkiej Brytanii-kluczem do europejskiej mobilności

 

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 im. J.Kochanowskiegow Wyszkowie uczestniczyli w trzytygodniowym stażu zrealizowanym dzięki funduszom europejskim. Projekt pt. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

W projekcie uczestniczyło 30 wyróżniających się pod wieloma względami (wysoka średnia ocen, dobre zachowanie, pozytywny wynik testu z języka angielskiego)uczniów: 16 z technikum informatycznego oraz 14 z technikum ekonomicznego. Opiekunami byli: Pan Jerzy Sasin-wicedyrektor szkoły, Pani Agnieszka Kalinowska-nauczycielka języka angielskiego oraz Pani Sylwia Ludwikowska-nauczycielka przedmiotów zawodowych i matematyki. W wizycie monitorującej brała udział Pani Elżbieta Michalik-dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 iPani Matylda Maliszewska-nauczycielka języka angielskiego.

Wiele miesięcy przygotowywaliśmy się do wyjazdu, między innymi poprzez liczne spotkania z nauczycielami, dodatkowe zajęcia języka angielskiego. Dzięki tym spotkaniom mieliśmy możliwość poznania kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii. Miejsce stażu znajdowało się w jednym z największych miast na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii – Plymouth.

Po dotarciu do Plymouth czekały na nas angielskie rodziny, u których mieszkaliśmy przez trzy tygodnie. Jużnastępnego dnia rozpoczęliśmy naukę i szlifowanie języka angielskiego w Meridian School of English oraz praktyki zawodowe. W czasie  pobytu nasz partner zagraniczny-TellusGroup organizował nam różnorodne spotkania na których mogliśmy integrować się z rówieśnikami innych narodowości. Przez trzy tygodnie pracowaliśmy w firmach, w których każdy z uczestników miał możliwość  wykazania się umiejętnościami z konkretnych dziedzin, a także mógł zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Ekonomiści w swoich miejscach pracy poznali m.in. zasady obsługi klienta, pracowali na programach komputerowychwykorzystywanych w prowadzeniu działalności, nabyli umiejętności wypełniania dokumentacji związanej z obrotem towarami, rozdzielali i odbierali korespondencję oraz przygotowywali wystawy sklepowe. Informatycy natomiast pracowali na programach graficznych, wykorzystywali w swojej pracy różne języki programowania, naprawiali, testowali oraz diagnozowali sprzęt komputerowy, uzupełniali i tworzyli nowe bazy danych, modyfikowali sieci komputerowe, wymieniali i realizowali zamówienia podzespołów, poznali obsługę licznych sprzętów i programów komputerowych. W dniach wolnych od pracy i nauki uczestniczyliśmy w czterech wycieczkach kulturoznawczych, krajoznawczych, między innymi zwiedziliśmy zamek króla Artura i malowniczą wioskęTintagel, położoną w górskiej dolinie, odbyliśmy rejs statkiem na wyspęCawsand, wędrowaliśmy zarówno po skałkach i górach, jak i po plażach wzdłuż oceanu, byliśmy również w oceanarium w Plymouth. Miejsca, które zobaczyliśmy były różnorodne i każde z nich zachwycało nas swoją wyjątkowością i pięknem. Dodatkowo, tuż przed powrotem do Polski,  zatrzymaliśmy się na jedną nocw Londynie. Zobaczyliśmy słynny gmach Parlamentu i Big Ben, Park St James, PiccadillyCircus i żołnierzy odbywających wartę, a także jechaliśmy londyńskim metrem.

Wyjazd pozwolił nam uwierzyć w siebie, poszerzyć wiedzę zawodowąz różnych dziedzin, nabrać biegłości w porozumiewaniu się w języku angielskim. Zdobyliśmy nowedoświadczenia, rozpoznaliśmy realne warunki pracy za granicą. Była to dla nas szkoła życia. Staliśmy się bardziej samodzielni, pewni siebie, część z nas zaczęła rozważać nawet pracę za granicą. Otrzymaliśmy zaświadczenia ukończenia staży zawodowych, certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego, a także rekomendacje od naszych pracodawców.Mamy nadzieję, że wzbogacą one nasze CV. Projekt, w którym mieliśmy szansę uczestniczyć,  był dla nas ogromną szansą na  poszerzenie horyzontów i szkołą życia.

Jesteśmy wdzięczni, że nasza szkoła stwarzaszanse rozwoju. Jest już w przygotowaniu następny projekt, dzięki któremu w  okresie czerwiec/lipiec 2015 kolejni uczniowie będą zdobywać zagraniczne doświadczenia zawodowe.


 

Julita Piotrowska, Kamil Jasiński

uczestnicy projektu LdV

===========================================================================================

W okresie wiosennym odbył się konkurs promujący Program Leonardo da Vinci, działalność FRSE oraz nasz projekt. W konkursie wzięli udział uczestnicy projektu pt. „Zagraniczny staż w UK kluczem do europejskiej mobilności”;.
Wyniki prac można oglądać w naszej internetowej galerii.

Koordynator Projektu
Sylwia Ludwikowska

===========================================================================================

logo-llp-nowe-pl

 

Zarządzenie Nr 1/LdV/2013

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie

z dnia 02.09.2013 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania projektem pt. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności” w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”

 §1

Na podstawie § 1 Uchwały nr 138/226/13  Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22.01.2013 r.  powołuję Zespół ds. zarządzania projektem  w następującym składzie:

Sylwia Ludwikowska  – Koordynator Projektu

Adam Mickiewicz – Asystent Koordynatora Projektu

Hanna Sosnowska   – Księgowa Projektu

§ 2

Szczegółowe zadania Zespołu ds. zarządzania projektem to:

– Koordynator Projektu będzie odpowiedzialny za koordynację całego projektu m.in. za podpisanie, zebranie i archiwizowanie dokumentacji oraz rozliczenie całościowe projektu. Będzie w stałym kontakcie z praktykantami, jak również z opiekunami uczniów w poszczególnych firmach.

– Asystent koordynatora projektu będzie odpowiedzialny za m.in. pomoc koordynatorowi we wszystkich jego działaniach, promocję i upowszechnianie projektu, sprawy organizacyjne związane z wyjazdem (rezerwacja samolotu, zakup biletów lotniczych ubezpieczenie) kontakty z partnerem zagranicznym, z Agencją Narodową, opracowanie właściwych umów, za ewaluację oraz monitoring.

– Księgowa projektu będzie odpowiedzialna za płatności Zespołu Szkół nr 3 dotyczące realizacji projekt, dokumentację księgową i rozliczenie finansowe projektu.

§3

Zespół rozpocznie działalność z dniem 02.09.2013 r, a zakończy 30.09.2014 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                   Dyrektor

                                                                                  Zespołu Szkół nr 3

w Wyszkowie

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/LdV/2013

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie

z dnia 04.10.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczniów i powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia uczestników stażu pt. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności” w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

Na podstawie § 1 Uchwały nr 138/226/13  Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22.01.2013 r.

§1

Zatwierdzam Regulamin rekrutacji uczniów  jako załącznik nr 1.

§2

Powołuję Komisję rekrutacyjnąuczniów w następującym składzie:

Adam Mickiewicz –  Przewodniczący Komisji

Agnieszka Kalinowska – Członek Komisji

Joanna Świętoń  –Członek Komisji

§ 3

Szczegółowe zadania Komisję rekrutacyjnejuczniówokreśla w Załączniku nr 1 – Regulamin rekrutacji uczniów

§4

Komisja rozpocznie działalność z dniem 04.10.2013 r, a zakończy 29.11.2013 r.

 §5

Komisja sporządzi protokół końcowy w którymwyłoni uczestników stażu pt. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności” w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem rekrutacji uczniów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                   Dyrektor

                                                                                           Zespołu Szkół nr 3

w Wyszkowie

1-1

1-1

1-1

Odnośniki