„NOE” w ZS3

6 lutego 2023

W dniach 26 stycznia i 06 lutego Zespół Pedagogów Dezyderia z Warszawy przeprowadził w naszej szkole  program profilaktyczny NOE. Udział wzięli uczniowie wszystkich klas pierwszych. Program ukazał problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych. Przedstawione treści  z pewnością podniosły świadomość tego zjawiska w społeczeństwie. Młodzież czynnie uczestniczyła w spotkaniu, ponieważ scenariusz wydarzenia przewidywał wiele scenek i ćwiczeń aktywizujących. Uczniowie dowiedzieli się, że warto zadbać o swoje wolne decyzje i że jest to możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy wolni od nałogów.

 Program ten wpływa na kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez dostarczenie wzorców asertywnych oraz ukazanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia, animowanie   i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole.

Korzystanie z różnego rodzaju substancji psychoaktywnych np. alkoholu lub narkotyków w okresie dorastania powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych.

Pedagog Lidia Chmielewska,  Psycholog Anna Sztorc

Odnośniki