Ogólnopolski konkurs Eko-planeta

21 września 2020

Zapraszam wszystkich uczniów zainteresowanych ekologią i ochrona przyrody do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie Eko – planeta.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą konkursu jest:

         – upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.

         – aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.

         – poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:

         – teście konkursowym z zakresu przyrody, biologii oraz ochrony środowiska;

         – konkursie prac indywidualnych pt. Zwierzęta wokół nas

Jest to konkurs samofinansujący, organizator pobiera opłatę w wysokości 10 zł od uczestnika.

Konkurs odbędzie się 25.11.2020, osoby zainteresowane mogą zapisywać się do 30.09.2020 u pani Agnieszki Zdrojewskiej, nauczycielki biologii.

Odnośniki