Praktyka zawodowa uczniów w firmie Quad

7 kwietnia 2021

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie od kilku lat współpracuje z wyszkowską drukarnią – Quad Europe. Jednak w tym roku uczniowie pierwszy raz brali udział w miesięcznej praktyce zawodowej przeprowadzonej przez firmę.

Młodzież z klasy drugiej Technikum w zawodzie – technik ekonomista uczestniczyła w projekcie, który ukazywał realizację zamówienia od zapytania klienta aż do końcowego etapu fakturowania. Mimo, iż dla większości uczniów było to pierwsze zetknięcie z poligrafią, opiekunowie projektu w sposób klarowny tłumaczyli każde zagadnienie. W konsekwencji młodzież nie tylko mogła pogłębić swoje umiejętności praktyczne, ale również poznać sekrety druku. Każde zadanie, z którym musieli zmierzyć się uczniowie, wymagało innych umiejętności i odpowiedniej wiedzy, która była prezentowana przez pracowników QE. Jak wspominają praktykanci zadania nie zawsze były łatwe. „Zdarzały się problemy przy wykonywaniu danych zadań, jednak tutaj również opiekunowie praktyk pomagali lub naprowadzali nas na właściwe rozwiązanie. W razie jakichkolwiek wątpliwości mogliśmy pytać podczas konsultacji na teams’ach lub poprzez pocztę elektroniczną (maile).”(Bartosz Wiechowski). Dla wielu uczniów poligrafia okazała się bardzo interesująca: „najciekawszą częścią był proces powstawania czasopism i wyliczanie kosztów związanych z ich produkcją dla klienta.”(Waldemar Zadrożny).
Po 4 tygodniach przyszedł czas wniosków: „w czasie trwania praktyki doskonaliliśmy nasze umiejętności współpracy. Praca w grupach nauczyła odpowiedzialności za powierzone zadania” (Patryk Laska); „Jak na tylko cztery tygodnie otrzymaliśmy ogromną dawkę wiedzy, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, uświadomiliśmy sobie, że każdy pracownik odgrywa ważną rolę; nawet drobne błędy mogą przyczynić się do dużych problemów; w takiego typu pracy trzeba uważnie patrzeć, co się robi i jak się robi; nie jest łatwo i nie jest to szczególnie szybki proces jakby mogło się wydawać. Według mnie praktyki bez względu na sposób ich odbywania (online) były przeprowadzone na najwyższym poziomie. Ich organizacja była bez jakiegokolwiek zarzutu” (Małgorzata Kłos).

W dniu 19 marca odbyło się oficjalne podsumowanie odbytej praktyki. W spotkaniu oprócz kadry kierowniczej szkoły uczestniczyła również reprezentantka QE – Pani Joanna Krzyżaniak.  Dyrektor ZS Nr3 –  pan Adam Mickiewicz podziękował zakładowi za stworzenie możliwości rozwoju zawodowego  uczniów, jednocześnie licząc na dalszą owocną współpracę pomiędzy firmą i szkołą.

 

Grażyna Witkowska
Kierownik szkolenia praktycznego w ZS 3 w Wyszkowie

Podziękowania ZS3 dla Quad Wyszków
Podziękowania Zespołu Szkół Nr 3 dla firmy Quad Wyszków

Odnośniki