Staż uczniów ZS3 w Wielkiej Brytanii -2015

1 września 2015

W ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie uczestniczyli  w stażu zrealizowanym dzięki funduszom europejskim. Projekt pt. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2015” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 33 uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego realizowała 3- tygodniowy staż w Portsmouth.

Zajęcia prowadzone były w grupach dla obydwu specjalności zawodowych po angielsku przez pracowników centrum szkoleniowo-treningowego, zlokalizowanego w centrum miasta, które jest malowniczo położne na wybrzeżu kanału La Manche.Ponadto uczestniczyliśmy w kursie „Preparation for gaining employment” dzięki któremu poznaliśmy zasady redagowania dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z wymaganiami angielskiego rynku pracy. Uczestniczyliśmy również w bogatym programie kulturowym tj. w zajęciach integracyjnych popołudniowych i wycieczkach m.in. do Londynu. Dla każdego z nas dużym doświadczeniem była zarówno 3-tygodniowa rozłąka z rodziną, jak i pobyt w otoczeniu o odmiennej kulturze i języku. Poważnym doświadczeniem była również podróż samolotem.

Wyjazd pozwolił nam uwierzyć w siebie, poszerzyć wiedzę zawodową z różnych dziedzin, nabrać biegłości i śmiałości w porozumiewaniu się w języku angielskim (szczególnym wyzwaniem były codzienne kontakty z goszczącą nas rodziną). Zdobyliśmy nowe doświadczenia, rozpoznaliśmy realne warunki pracy za granicą. Była to dla nas szkoła życia. Staliśmy się bardziej samodzielni, pewni siebie, część z nas zaczęła rozważać nawet pracę za granicą. Otrzymaliśmy zaświadczenia ukończenia staży zawodowych. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla nas jak i naszych opiekunów (Izabela Zbrzeźniak, Aneta Pękul, Adam Mickiewicz), którzy starali się nam pomagać w każdej sytuacji. Koordynatorami projektu w ramach ZS Nr 3 byli p. Sylwia Ludwikowska i p. Jerzy Sasin.

Mamy nadzieję, że staż zawodowy wzbogaci nasze CV. Projekt, w którym mieliśmy szansę uczestniczyć, był dla nas ogromną szansą na poszerzenie horyzontów i otworzenie się na inne kultury, religie.

Jesteśmy wdzięczni, że nasza szkoła stwarza szanse rozwoju nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy w kraju, ale również za granicą.

 

                                                                       Monika Bereda, Kalina Kuczyńska

uczestnicy projektu ERASMUS+

Odnośniki