Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w klasach maturalnych

26 kwietnia 2024

26.04.2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych. W wyniku klasyfikacji dokonanej przez Radę Pedagogiczną wszyscy uczniowie 7 klas maturalnych Technikum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie ukończyli szkołę. Pożegnaliśmy 5 klas Liceum Ogólnokształcącego i 2 klasy Technikum.

Uroczystość zakończenia nauki w klasach maturalnych w ZS3 poprowadził wicedyrektor szkoły pan Krzysztof Ostrowski. Po przywitaniu zebranych, wprowadzono sztandar Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie i odśpiewano wspólnie hymn państwowy.

Następnie głos został dyrektor ZS3 – pan Adam Mickiewicz. Powitał wszystkich przybyłych na uroczystość: wychowawców nauczycieli, rodziców, a w szczególności maturzystów, których zaczął już określać mianem absolwentów. Z dumą poinformował zebranych, że ten rok szkolny ukończyli wszyscy uczniowie, którzy teraz mogą przystąpić do matury. Mówił o trudnościach, z którymi obecni absolwenci musieli się zmierzyć na przestrzeni ostatnich 4/5 lat nauki m.in. pandemii, wojnie w Ukrainie, remoncie szkoły czy nauce pod innym adresem. Pan dyrektor docenił dobre wyniki w nauce i wytrwałość naszych maturzystów. Na koniec złożył abiturientom życzenia pomyślności i determinacji w realizowaniu swoich życiowych planów. Przytoczył słowa patrona szkoły – Jana Kochanowskiego: Służmy poczciwej sławie, a jako kto może niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże, aby ta wymowna myśl towarzyszyła młodzieży w dalszych etapach życia.

Następnie wicedyrektor ZS3, pan Krzysztof Ostrowski, poprosił ks. Mateusza Krajewskiego o wsparcie duchowe absolwentów na czas matury, jak i dalsze życie. Ksiądz Krajewski zwrócił się do uczniów słowami pieśni Jacka Kaczmarskiego pt. „Niech…”, mówiąc A ty siej, a nuż coś wyrośnie/ A ty to, co wyrośnie, zbieraj. Życzył absolwentom, aby swoimi działaniami zmieniali świat, byli wytrwali i wierzyli w siebie.

Następnie przedstawicielka Rady Rodziców – pani Hanna Pochmara – podziękowała dyrekcji za zaangażowanie w rozwój młodych ludzi, przyjazną atmosferę w szkole, nauczycielom za wsparcie uczniów i prowadzenie zajęć z pasją, a także wszystkim pracownikom szkoły, którzy towarzyszyli uczniom w tym ważnym dla nich etapie. W ramach podziękowania wręczone zostały kwiaty dyrekcji ZS3 przez uczniów klas maturalnych. Przedstawicielka Rady Rodziców złożyła też serdeczne życzenia absolwentom.

Jako ostatnia przemówiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Łobacz, która życzyła powodzenia starszym kolegom i koleżankom w czekającym ich życiu. Ponadto szczególnie podziękowała dwóm uczennicom kończącym szkołę, Anecie Zarębie z klasy 5TE i Małgorzacie Jakackiej z 4LL, za współpracę w działaniach Samorządu Uczniowskiego ZS3.

Dalsza część uroczystości poświęcona była wręczaniu nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Najlepszymi uczniami szkoły, którzy otrzymali Złote Pióro ZS3, są:

Zuzanna Zdziarstek 4 LL
Mateusz Skrzypek 5 TI

Osoby wyróżnione prawem do dokonania wpisu w Złotej Księdze Absolwentów ZS3 (dotyczy osób z najwyższymi wynikami w nauce w poszczególnych klasach) to: Zuzanna Zdziarstek (4 LL), Iga Rajchenbach (4 LI), Kinga Zbrzeźniak (4 LEO), Dominika Szczepanik (4 LE), Mateusz Durka (4 LZ), Aneta Zaręba (5 TE), Mateusz Skrzypek (5 TI).

Wychowawcy poszczególnych klas maturalnych, w towarzystwie dyrekcji szkoły, rozdali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe wyróżniającym się uczniom.

  • W klasie 4 LL najwyższe wyniki osiągnęły: Zuzanna Zdziarstek, Maja Falba, Laura Karłowicz, Katarzyna Stokarska, Daria Krawczyk, Wiktoria Godlewska i Amelia Piecychna.
  • W klasie 4 LI nagrodzeni zostali Iga Rajchenbach i Filip Zdziarstek.
  • W klasie 4 LEO nagrody otrzymały: Kinga Zbrzeźniak, Olga Świeżek i Julia Nowak.
  • W klasie 4 LE najlepsi okazały się: Dominika Szczepanik, Klaudia Seroka, Natalia Błońska, Zuzanna Dąbrowska i Julia Banasiak.
  • W klasie 4 LZ wyróżnili się: Mateusz Durka, Karolina Pułaska, Weronika Szymczak, Aleksandra Gorczyńska, Agnieszka Kurowska, Wiktor Oleksiak i Weronika Zawadzka.
  • W klasie 5 TE nagrody otrzymali: Aneta Zaręba, Maja Rębowska, Małgorzata Błaszczak, Alicja Nożykowska, Magdalena Czyż, Karolina Ordak, Zuzanna Rasińska, Kamila Jachna i Alicja Kupczyk.
  • W klasie 5 TI nagrodzeni zostali: Mateusz Skrzypek, Dominik Kucharczyk, Paweł Zdunek, Marcin Mróz, Mateusz Wyszogrodzki, Jakub Michalski, Michał Dopadko, Bartosz Dzik, Dawid Jechna, Dawid Sobieski, Jakub Chmielewski, Jakub Rytelewski i Kacper Baranowski.

Następnie pani Grażyna Witkowska, kierownik szkolenia praktycznego w ZS3, wręczyła nagrodę Małgorzacie Błaszczak za osiągnięcie najwyższego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe EKA.05.  

Nagrody otrzymały również osoby działające w wolontariacie oraz angażujące się w zajęcia artystyczne, a także absolwentki należące do Samorządu Uczniowskiego: Małgorzata Jakacka i Aneta Zaręba, ponadto członkowie Koła Młodych Twórców KOMETA: Jakub Chmielewski, Dawid Sobieski, Aleksander Godłoza i Mateusz Wyszogrodzki.

Pamiątkowe statuetki otrzymali również sportowcy, którzy przez wszystkie lata nauki dzielnie reprezentowali nasza szkołę na różnych zawodach. Byli to: Paweł Zdunek, Oliwier Wiśniewski, Weronika Szymczak, Michał Dopadko, Hubert Dąbrowski, Michał Rogulski, Igor Powierza, Marcin Pochmara, Weronika Zawadzka, Karol Urbaniak, Max Żarnowski, Bartosz Trzciński, Zuzanna Piwoska, Mateusz Skrzypek, Kacper Żurawski, Wiktor Wasilewski, Natalia Skoczeń, Jakub Marzoch i Adrian Osowiecki. 

Po otrzymaniu przez uczniów zasłużonych laurów odbyła się część artystyczna, którą poprowadzili Iga Lalak i Aleksander Buźniak. W piosence „Czas nas uczy pogody” przywitały nas pięknym występem wokalnym i tanecznym Łucja Zwolińska i Maja Kiliańska z klasy 2LZ. W dalszym etapie zostały zaprezentowane przez uczniów ZS3 jeszcze dwie piosenki: „Piosenka światłoczuła” i „Radość najpiękniejszych lat”. Prowadzący przekazali tegorocznym absolwentom złote myśli na przyszłość oraz podziękowania. Uczniowie młodszych klas przygotowali wywiad „ZS3 okiem Maturzystów”, który mogliśmy obejrzeć w formie krótkiego filmu. Daria Samsel z klasy 2LZ przygotowała wiersz z pięknym przesłaniem, który mamy nadzieję zainspirował naszych absolwentów. Na zakończenie uroczystości został zaprezentowany filmik z życzeniami, której towarzyszyły słowa piosenki pt. „Idealnie.”

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach! 

Odnośniki