Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023

W piątek 23 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

Uroczystość poprowadziła pani Grażyna Witkowska, która powitała wszystkich zgromadzonych, zwłaszcza uczniów i kadrę pedagogiczną ZS3. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, wszyscy zgromadzeni na uroczystości odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos zagrał dyrektor ZS3, pan Adam Mickiewicz, który podsumował miniony rok szkolny, przedstawił wyniki klasyfikacji, wskazał liczne osiągnięcia uczniów ZS3 oraz ważne wydarzenia dla społeczności szkolnej.

Poinformował, że lista wyróżniających uczniów w nauce została upubliczniona na szkolnej www. Spośród licznego grona uhonorowanych nagrodami wyróżni zostali przez dyrektora szczególnie uczniowie wytypowani (ze względu na najwyższą średnią) do stypendium Prezesa Rady Ministrów – tj. w Liceum Ogóln. Oliwia Dzięcioł z kl. 1LL (prymus ZS3 – śr. oc. 5,25) i Mateusz Skrzypek z kl. 4TI5 (śr. 5,19) w Technikum.

Dyrektor mówił m.in. o uroczystościach związanych z upamiętnieniem 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim; wymianie uczniów ze szkoły partnerskiej w Warburgu – która odbyła się po dłuższej przerwie związanej z pandemią Covid-19; wydarzeniach z okazji Dnia Patrona oraz licznych konkursach organizowanych przez ZS3. Pan Adam Mickiewicz podziękował nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w tak liczne przedsięwzięcia w roku szkolnym 2022/2023. Dyrektor wspomniał także o rzeczach, nad którymi należy jeszcze popracować, a kończąc swoje wystąpienie, nawiązał do piosenki Czesława Niemena, cytując słowa:

„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej

I mocno wierzę w to

Że ten świat

Nie zginie nigdy dzięki nim”.

 

Następnie głos zagrała przedstawicielka Rady Rodziców, pani Marzena Pochmara, która podziękowała dyrekcji i nauczycielom za współpracę w tym roku szkolnym oraz życzyła odpoczynku na czas wakacji.

W dalszej kolejności do społeczności szkolnej zwróciła się przewodnicząca Samorządu Szkolnego, Aleksandra Łobacz. Zachęcała ona uczniów do dalszego rozwoju oraz odkrywania swoich pasji w czasie przerwy od szkoły. Podziękowała także nauczycielom za trud włożony w szerzenie wiedzy wśród swych wychowanków.

Po przemówieniu uczennicy, głos zabrał ksiądz Mateusz Krajewski. Udzielił on błogosławieństwa społeczności szkolnej, a w swoim wystąpieniu nawiązał do słów z Księgi Koheleta:

„Wszystko ma swój czas,

i jest wyznaczona godzina

na wszystkie sprawy pod niebem:

Jest czas rodzenia i czas umierania,

czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono

(…)

czas burzenia i czas budowania,

czas płaczu i czas śmiechu”.

Ksiądz Mateusz Krajewska wyraził nadzieję, że uczniowie efektywnie wykorzystają wolny czas, zarówno na regenerację po intensywnej pracy w roku szkolnym, jak i pogłębianie wiedzy w zakresie interesujących ich przedmiotów.

Następnie wychowawcy klas oraz dyrektor ZS3 wręczyli nagrody uczniom za wysokie wyniki w nauce oraz stuprocentową frekwencję. Nagrody zostały także przyznane uczennicom klas pierwszych, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Konkursie Krasomówczym organizowanym z okazji Dnia Patrona. Specjalne wyróżnienie spotkało p. Ryszarda Pawlaka (rodzica absolwenta kl. 1TP) – w podziękowaniu za wsparcie materialne szkoły w pomoce dydaktyczne.

Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna. Społeczność szkolna miała szansę obejrzeć reinterpretację „Dziadów cz. II” A. Mickiewicza. Guślarz przywołał liczne duszeczki na uroczystość zakończenia roku szkolnego, aby powiedziały, czemu nie mogą od razu dostać się do nieba. Uroczystość uświetniona była piosenkami w wykonaniu uczennic ZS3 oraz grą na skrzypcach i pianinie.

Przedstawienie oraz dekoracje zostały przygotowane przez nauczycieli: panią Agnieszkę Michalik, panią Karolinę Mickiewicz, panią Justynę Zawieruchę oraz pana Radosława Szweda. W część artystyczną zaangażowani byli uczniowie: Aleksandra Czupryniak, Nikola Rosińska, Kinga Woźnica, Jakub Derlatka oraz Michał Wróblewski z klasy 1LL; Zuzanna Groszkowska, Patrycja Mościcka, Daria Samsel, Łucja Zwolińska z klasy 1LZ oraz gościnnie siostra Łucji – pani Karolina Zwolińska; Zuzanna Ginko, Agnieszka Kurowska i Małgorzata Mielczarczyk z klasy 3LZ, a także uczniowie klasy 4TI5 odpowiedzialni za stronę techniczną występu: Karol Nobis, Dawid Sobieski i Mateusz Wyszogrodzki.

Następnie pani Grażyna Witkowska podziękowała za przygotowanie występu oraz przedstawiła harmonogram spotkań uczniów w salach z wychowawcami na rozdanie świadectw.

Karolina Mickiewicz

 

Zobacz więcej zdjęć

Odnośniki