62 Edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

22 grudnia 2020

W  nowej formule na etapie szkolnym  odbyła się 62.  edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Zespole Szkół Nr 3  im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.  Musieliśmy zmierzyć się  z trudną dla nas wszystkich rzeczywistością.

W tym roku szkolnym 2020/2021 zawody szkolne polegały na napisaniu pracy pisemnej na jeden z podanych niżej tematów:

 

Temat I. Demokracja w Unii Europejskiej

Temat II. Bezpieczeństwo publiczne a wolność jednostki we współczesnym świecie

Temat III. Media społecznościowe a demokracja

Temat IV Kapitał społeczny w Polsce – przyczyny i potencjalne skutki stanu obecnego

 

Do 27 listopada 2020r. prace wpływały do nauczycieli wiedzy o społeczeństwie. A następnie Komisja Szkolna w składzie: Katarzyna Szymańska, Agnieszka Wydryszek i Robert Szulęcki  powołana przez Dyrektora Szkoły,  sprawdziła je zgodnie z nadesłanymi kryteriami oceny pracy pisemnej uczestników  przez Komitet Główny Olimpiady.

Prace z największą ilością otrzymanych punktów zostały przesłane do  okręgowego etapu Olimpiady.

Gratulujemy Aleksandrze Zielińskiej z klasy 3 LOL, Marii Kucharczyk z klasy 2 LZ4, Aleksandrze Łasce  z klasy 3 LOL, Sandrze Grzegorczyk z klasy 3 LOL i Oliwii Nieborek z klasy 3 LOL za napisanie najciekawszych prac, które przeszły do etapu okręgowego.

Życzymy uczestniczkom  powodzenia na kolejnych etapach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

                                                                      

Odnośniki