Akademia Przedsiębiorczości SGGW

28 lutego 2024

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchomiła cykl 21 bezpłatnych webinarów skierowanych do uczniów szkół średnich. Ich tematyka jest zbieżna z podstawą programową przedmiotu Biznes i Zarządzanie. 

Pierwszy odcinek cyklu pt.: „Od zaradności do przedsiębiorczości” jest już dostępny na kanale YouTube Akademii Przedsiębiorczości SGGW (https://youtube.com/playlist?list=PLNWC1jUbuB3xlw9O1HfsBaqS62WskwrF2&si=Tyuy5usmVAiONNmZ). 

Kolejne webinaria będą udostępniane w tej samej lokalizacji co tydzień do czerwca 2024 roku. Tematyka webinarów obejmie m.in. zarządzanie czasem, zarządzanie projektami, mechanizmy rynkowe, podatek VAT. Twórcami webinariów są wykładowcy Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Akademia Przedsiębiorczości to inicjatywa Wydziału Ekonomicznego SGGW mająca na celu przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy ekonomicznej, kluczowej dla rozwijania postaw przedsiębiorczych. Wykładowcy w przystępny sposób wprowadzają uczniów w świat mechanizmów gospodarki rynkowej, pomagając zrozumieć rolę pieniądza oraz zasady funkcjonowania rynków i instytucji finansowych.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do cotygodniowych odsłon kolejnych odcinków webinariów.

 

Ewelina Szczerba
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Odnośniki