Bieg Erasmusa 2024

26 marca 2024

Szukamy drużyny (ewentualnie drużyn) składającej się z 4 osób, którzy chcieliby wziąć udział w tej inicjatywie. Jeśli jesteś szybki, ambitny daj znać.

Proszę o zgłaszanie się osobiście lub przez dziennik do Pana Radosława Szweda.

Cele imprezy
● promocja możliwości realizowania projektów i międzynarodowych partnerstw, w tym projektów o
tematyce sportowej, w ramach różnych sektorów programu Erasmus+;
● promocja aktywności fizycznej i sportu, w tym w szczególności biegania jako najprostszej formy ruchu,
poprawy kondycji, zdrowia oraz dobrego samopoczucia;
● promocja wolontariatu międzynarodowego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności oraz
angażowania młodych ludzi i organizacji w działania solidarnościowe.

Zasady uczestnictwa:

1. Bieg odbędzie się w dniach 8-12 kwietnia 2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty
rozgrywania biegu, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od Organizatora. Wybór miejsca odbywania
się Biegu należy do drużyny. Bieg może odbywać się w całej Polsce, w dowolnie wybranym przez
drużynę miejscu, spełniającym wymogi bezpieczeństwa. Udział w Biegu jest bezpłatny.
2. Wszyscy zawodnicy biegną przez minimum 15 minut każdy, zapisując swoją trasę za pomocą aplikacji
STRAVA wg wytycznych opisanych w regulaminie oraz w informacjach technicznych i szkoleniowych,
które będą przesyłane e-mailowo i udostępniane na stronie Biegu. W przypadku zapisu biegu
trwającego powyżej 15 minut, będzie obliczana średnia prędkość (km/h) i na jej podstawie ustalana
będzie odległość pokonana w ciągu 15 minut. Wynik drużyny to łączna odległość pokonana przez
czterech zawodników w ciągu 60 minut (4 x 15 minut). Wynik każdego uczestnika powinien zostać
udokumentowany przy pomoc zrzutu ekranu, dołączonego później w formularzu zgłaszania wyników.

Nagrody
1. Pierwsze 100 zapisanych drużyn otrzyma medale za uczestnictwo. Medale oraz koszulki wchodzące w
skład pakietów startowych zostaną przesłane pocztą do na adres wskazany w formularzu.
2. Drużyny, które zajmą miejsca I-III z każdej z kategorii biegowej otrzymają kolejno:
a. 1 miejsce – 4 vouchery do sklepu sportowego o wartości 250 zł każdy,
b. 2 miejsce – 4 vouchery do sklepu sportowego o wartości 200 zł każdy,
c. 3 miejsce – 4 vouchery do sklepu sportowego o wartości 150 zł każdy.
3. 10 osób, które zgłoszą najwięcej drużyn otrzymają po 1. voucherze do sklepu sportowego o wartości 150 zł każdy.
4. 10 szkół, które stworzą i opublikują najlepsze relacje foto-wideo otrzyma po 1 karcie podarunkowej do sklepu sportowego o wartości 500 zł każda. O wyborze finalistów zadecydują organizatorzy kierując się m.in. ilością reakcji zgromadzoną pod relacją, oraz pomysłowością i kreatywnością autorów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie https://erasmusplus.org.pl/bieg-erasmusa. Szkoły, które otrzymają kartę podarunkową zobowiązane będą do udokumentowania zakupów dokonanych za kartę.

Więcej na stronie:
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2024/03/22/qkdz30/regulamin-bieg-erasmusa-2024.pdf

PS. Możecie też swoje kandydatury zgłaszać bezpośrednio do mnie na adres: 
s.ludwikowska@zs3-wyszkow.pl podając imię i nazwisko, klasę.

Odnośniki