„Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu. ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma …”

26 maja 2014

Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu.
ledwie mu
śnie go wiatr, a już go nie ma …”
Ps 103 (102)

Społeczność Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

z najgłębszym bólem przyjęła wiadomość o tragicznej śmierci

naszego ucznia

Tomasza Pędzicha

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie, przeżywającej bolesną chwilę niespodziewanego rozstania z najbliższą sercu osobą.

„Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu. ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma …”

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 28 maja 2014 roku,

od wyprowadzenia z domu rodzinnego

w Porębie Śr. o godz. 14.00.

Następnie – Msza św. oraz pochówek na cmentarzu.

~~~~~~~~~~~~

Uczniowie zainteresowani udziałem w pogrzebie – zgłaszają się do wychowawcy, a nauczyciele – do dyrekcji szkoły.

Odnośniki