Dzień Edukacji Narodowej 2014

13 października 2014

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej 13 października 2014 roku odbyła się z udziałem wszystkich uczniów w hali sportowo-widowiskowej uroczystość, w czasie której m.in. wręczone zostały kilkunastu nauczycielom nagrody dyrektora szkoły.Młodzież uświetniła uroczystość występem artystycznym.

Pani dyrektor Elżbieta Michalik w przemówieniu nawiązała m.in. do tradycji historycznej, z której bierze początek święto. Nakreśliła również ideał nauczyciela, który powinien jednocześnie rozwijać umysł, ale też wychowywać. Następnie uroczyście wręczono nagrody dyrektora szkoły.

W imieniu nagrodzonych nauczycieli ze słowami podziękowania za wyróżnienie wystąpiła p. Lidia Błachnio.

Zebrani wysłuchali również krótkiego wystąpienia nowej przewodniczącej Rady Rodziców p. Bożeny Burghardt, która przekazała również w imieniu rodziców bukiet kwiatów oraz słodki prezent – tort dla wszystkich pracowników szkoły.

Uroczystość została uświetniona przez – przygotowany z inspiracji p. Magdaleny Królikowskiej – występ młodzieży, która wykazała nie tylko wokalne zdolności.

Tę część uroczystości poprowadzili: Natalia Powierza i Adam Chrupek – II LOL.

 

Wystąpili:

1. Natalia Salwin – II LOL (Leonard Cohen: „Hallelujah”)

2. Daria Kiełczewska – II LOL, Dawid Nowakowski – II Ti („Cup song”)

3. Klaudia Jaszewska – III LOL (AmyWinehouse: „Valerie”)

4. Patrycja Łachacka – III LOL (Happysad: „W piwnicy u dziadka”)

5. Maryla Modzelan – II LOS (Anna Iwanek: „Miasto”)

 

AMM, MK

Odnośniki