Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza 18-24 marca 2024r.

12 marca 2024

Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza 18-24 marca 2024r.

Global Money Week (GMW) to międzynarodowa kampania z zakresu edukacji finansowej.

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pełni rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym.

Hasło przewodnie GMW 2024 skupia się na bezpiecznym gospodarowaniu pieniędzmi i  podkreśla znaczenie odpowiedzialnego i świadomego podejścia do finansów osobistych poprzez rozumienie potencjalnych zagrożeń. Wśród tych zagrożeń można wymienić oszustwa finansowe takie jak podszywanie się pod inną osobę w celu wyłudzenia poufnych informacji (phishing), wykorzystywanie fikcyjnych pośredników usług finansowych (money muling) oraz  oszustwa związane z zakupami w  Internecie, a także zagrożenia związane z ochroną danych, np. kradzież tożsamości. Szczególnie często ofiarami oszustw finansowych padają osoby młode, co wynika z ich ograniczonych kompetencji finansowych i braku doświadczenia.

W ramach propozycji programowej GMW 2024, UKNF przygotował cykl webinariów CEDUR dla  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Tematyka webinariów będzie dotyczyła takich zagadnień jak m.in.:

  • bezpieczeństwo w Internecie – jak nie dać się oszukać przez cyberprzestępców,
  • co warto wiedzieć z perspektywy początkującego inwestora,
  • jak racjonalnie podejmować decyzje finansowe,
  • skąd się biorą pieniądze w banku,
  • jakie są sposoby budowania zabezpieczenia emerytalnego.

 

Koordynator kampanii: Renata Lalak

Odnośniki