Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza 20-26 marca 2023r.

20 marca 2023

W odpowiedzi na zaproszenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nasza szkoła ponownie weźmie udział w kampanii Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza. Jest to corocznie organizowana międzynarodowa kampania z zakresu edukacji finansowej adresowana do dzieci i młodzieży na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo zdobywały wiedzę, nabywały umiejętności, a także kształtowały postawy oraz zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Hasło tegorocznej edycji, które brzmi Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość – Plan your money, Plant your future, ma zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Nasza szkoła skorzystała z oferty programowej przygotowanej przez UKNF i inne instytucje zaangażowane w edukację finansową z cyklu webinariów CEDUR adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli, obejmującego następującą tematykę:

Harmonogram udziału uczniów w Webinarium GMW

Lp.

Data

Czas trwania

Temat Webinarium GMW

Klasa

1.       

20.03.2023 r.

(poniedziałek)

09:00-10.05

„Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami?”

 

4TE5, 3TE

2.       

21.03.2023 r.

(wtorek)

11:00-12.05

„Planowanie i zarządzanie finansami osobistymi”

 

2TE, 1LEb

3.       

22.03.2023 r.

(środa)

09:00-11.00

„Kredyty bankowe, w szczególności kredyt na zakup mieszkania – z czym się wiążą”

 

1LEA, 3LE

4.       

23.03.2023 r.

(czwartek)

11:00-13:00

„Pułapki myślenia – jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych?”

1TE, 1TR, 2TR

5.       

24.03.2023 r.

(piątek)

13:00-14:05

„System gwarantowania depozytów w Polsce”

3TR, 2LE

 

Tematyka cyklu szkoleniowego uwzględniała zagadnienia wymienione m.in. w podstawie programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, w zakresie treści nauczania – wymogów szczegółowych dot. rynku finansowego.

Ewelina Szczerba – nauczyciel ZS Nr 3,         koordynator kampanii GMW

Odnośniki