Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019

2 września 2019 roku o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.  Miało ono niezwykły charakter. Tego dnia Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego obchodził jubileusz 15-lecia.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Wicedyrektor Jerzy Sasin przywitał dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, uczniów i przybyłych gości.  Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Adam Mickiewicz.

W swoim przemówieniu krótko przypomniał historię powstania Zespołu Szkół Nr 3, dla którego w tym roku rozpoczyna się nowy etap pod jego przewodnictwem. Pan Dyrektor wyraził ogromną radość z powodu objętej funkcji. Zapewnił, że będzie kontynuatorem drogi wyznaczonej przez panią dyrektor Elżbietę Michalik – „Wiem, że niełatwą mam rolę, bo obejmuję stanowisko po pani dyrektor Elżbiecie Michalik, która odznaczała się bezgranicznym zaangażowaniem w życie szkoły. Cieszę się, że dziś będziemy mieli sposobność, by raz jeszcze podziękować jej za to. Osobiście już miałem i jeszcze dziś będę miał możliwość wyrazić jej swoją wdzięczność i uznanie.  Jednocześnie z przyjemnością informuję, że p. Michalik pozostaje w szkole jako nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin.” – brzmiały słowa wdzięczności i uznania. Zdaniem pana Adama Mickiewicza praca na stanowisku dyrektora to przede wszystkim służba na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły – „Zabrzmi to pewnie trochę zbyt górnolotnie, ale pełnienie funkcji dyrektora będę starał się traktować właśnie jako służbę – na rzecz was uczniowie i rodzice oraz nauczyciele i pracownicy, dla dobra szkoły i całego systemu edukacji w naszym kraju. Proszę wszystkich was o wsparcie duchowe, a jeśli ktoś ma taką „opcję” – również o modlitwę. W zamian, ze swojej strony zapewniam o własnym duchowym wsparciu wszystkich i każdego z was. Dyrektor jest silny życzliwością i energią swych podopiecznych i pracowników.”

Pan Dyrektor wspomniał sylwetki nauczycieli, którzy byli dla niego „budującymi przykładami” sprawowania funkcji dyrektorskiej – „Wśród nich wyróżnić chciałbym (niestety nieżyjących już) – Ryszarda Marciniaka (dyrektor CKU w latach 1982-2007), Henryka Jezierskiego, Marzannę Kowalczyk i Józefa Bułatowicza (dyrektor wyszkowskiego LO w latach 80.), u których (oczywiście w różnym stopniu) zauważyłem poświęcenie dla szkoły, energię w działaniu, otwartość na nowe wyzwania, stanowczość, ale i serdeczność dla młodzieży uczącej się.”

Podziękował także za wszelkie wyrazy życzliwości i wsparcia ze strony nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów.

Poinformował o zmianach w kadrze zarządzającej. Od początku września nowym wicedyrektorem ZS3 będzie pani Elwira Sawicz-Bakuła, a kierownikiem szkolenia praktycznego będzie pani Grażyna Witkowska. Funkcję wicedyrektora będzie nadal pełnił pan Jerzy Sasin.

Pan Dyrektor przedstawił i powitał nauczycieli, którzy w bieżącym roku rozpoczynają pracę w Zespole Szkół Nr 3 w pełnym wymiarze, a dotąd pracowali na części etatu: Grażyna Cholewińska (geog.), Tomasz Jaszkowski (hist.), Agnieszka Michalik (j.pol.), Piotr Nida (WF), Wioletta Zylbert-Malinowska (mat.) i Magdalena Kozon (j.ang.).

Ponadto Sławomir Sobolewski (j. niem.), Monika Orłowska-Więch (j.ang.) i Katarzyna Zarzycka (j. niem.). Na części etatu pracować będą: Ewa Chołyst –Rapacz (muzyka), Dorota Jaszkowska (j.ang.), Michał Kiejda (przedm. inf.), Aleksandra Lange (WF), Olga Mitłosz (j.ang.), Krzysztof Ogrodziński (WF), Ewelina Szczerba (przedm. ekon.), Radosław Szwed (j.ang.) i Arkadiusz Wilczyński  (przedm. inf.).

W swoim przemówieniu dyrektor szkoły nie zapomniał o uczniach, którzy w tym roku dopiero rozpoczynają naukę w murach Zespołu Szkół Nr 3 – „Drodzy pierwszoklasiści! Jest was ogółem 360 osób w 12 oddziałach. Dziś zostaliście w jakimś stopniu uhonorowani poprzez skierowanie na górę, na trybuny; już wiecie że nasza szkoła jako jedyna może pochwalić się takimi możliwościami. Bardzo cieszymy się, że mając bogatą ofertę edukacyjną, wybraliście właśnie naszą szkołę i ufamy, że kolejne trzy, cztery lub pięć lat spędzone w niej będą dla was okresem rozwoju i twórczej pracy. Wyrażam nadzieję, że swoją młodością, energią i pomysłowością wniesiecie powiew świeżości do naszej szkoły, ale liczę na to, że przyjmiecie i rozwiniecie to, co dobre w naszej szkole, na co pracowały kolejne roczniki uczniów Zespołu Szkół Nr 3 a wcześniej CKU w Wyszkowie.

Swoje wystąpienie dyrektor Adam Mickiewicz zakończył słowami patrona szkoły Jana Kochanowskiego: „Służmy poczciwej sławie, a jako kto może niech ku pożytku dobra spolnego pomoże”.

Wręczenie statuetek absolwentom szkoły, którzy osiągnęli najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym, było kolejnym punktem uroczystości. Do grona wyróżnionych uczniów należeli:

Natalia Jarosik, Jakub Ponichtera, Jakub Grodzicki, Jakub Siedlecki, Tomasz Soszka, Dorota Sobotka, Patryk Mróz, Daniel Greloch, Aneta Żurawska, Julia Jakacka, Mateusz Twardowski Piotr Kmiołek, Magdalena Godlewska, Sylwia Książek, Patrycja Zakrzewska, Weronika Rowińska, Karolina Kownacka, Ilona Jechna.

Nagrody wręczała p. dyr. Elżbieta Michalik, p. dyr. Adam Mickiewicz oraz wychowawcy: panie Ewa Gałązka,  Emilia Pietrzykowska, Agnieszka Kalinowska, Agnieszka Wydryszek, Alicja Usielska; panowie Wojciech Rogulski, Krzysztof Ostrowski.

Nagroda specjalną było wręczenie przez dyrektora firmy Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. Jakuba Pawła Dyląga  stypendium naukowego Jakubowi Grodzickiemu.

Zaprezentowanie piętnastoletniej historii szkoły przez panią kierownik Grażynę Witkowską było ważnym punktem rozpoczęcia roku szkolnego. Przypomniała ona, że Zespół Szkół Nr 3 wyłoniony został w 2004 roku ze struktur Centrum Kształcenia Ustawicznego. Krótko opisała formy działalności na terenie szkoły, m.in.: gazetkę „Echo Trójki”, „Koło Młodych Twórców – Kometa”, „Kuźnia Talentów”.

Pani Witkowska wymieniła formy aktywności uczniów na terenie szkoły, w tym udział młodzieży w wymianie szkolnej, spotkaniach z ludźmi ze świata kultury, polityki; wolontariat; udział w licznych konkursach i sukcesy uczniów.

Jednak szczególnym i pełnym wzruszeń momentem uroczystości było pożegnanie pani dyrektor Elżbiety Michalik, która po 40 latach zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie. Głos zabrali proboszcz parafii p.w. św. Idziego ks. kan. dr Zdzisław Golan, pani wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie Luiza Truchel, wiceprzewodniczący Rady Rodziców Sylwester Grodzki. W wielu pięknych słowach wyrazili swoje podziękowanie za pracę pełną pasji i poświęcenia. Podkreślali, że dla Pani Dyrektor zawsze ważny był człowiek. Dziękowali za ciepło, jakim obdarzała każdego, kto się do niej zwracał. Uczeń, rodzic, nauczyciel – każdy mógł liczyć na jej wsparcie, zrozumienie i serdeczność. Pani Luiza Truchel wspomniała pierwsze lata pracy, podkreśliła, jak ważne i cenne dla niej było wsparcie, które otrzymała – „Dla mnie jest Pani moją Panią Dyrektor”- zakończyła swoją wypowiedź. . Ksiądz kanonik podziwiał zaangażowanie pani Elżbiety Michalik w wolontariat i wszelkie działania na rzecz innych. Wyraził również uznanie dla umiejętności łączenia wykonywania obowiązków z pasją i poświęceniem drugiemu człowiekowi.

Kolejną osobą, która zabrała głos była pani wicedyrektor Elwira Sawicz-Bakuła. W swoim przemówieniu zacytowała krótko fragmenty biografii Pani Dyrektor, która, jak sama nazwała „jest biografią w zasadzie bez dat, ale zamiast tego posiada coś więcej- interpretację miejsc, bo pani dyrektor to osoba, która interpretując świat zaprasza do refleksji ”. Pani wicedyrektor przytoczyła wydarzenia z przebiegu kariery zawodowej pani Elżbiety Michalik, która bardzo skromnie i naturalnie powiedziała o sobie: „40 lat temu po skończeniu studiów na SGGW w Warszawie pełna pomysłów i niepewności  rozpoczęłam pracę w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo- Pszczelarskiej w Ostrołęce – Punkt Skupu w Wyszkowie. Po kilku miesiącach monotonii znalazłam w prasie ogłoszenie , że Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu poszukuje pracownika. Zgłosiłam swoja kandydaturę, zostałam przyjęta i rozpoczął się bardzo ciekawy okres w moim życiu. Otrzymałam tam mieszkanie służbowe, bardzo ciekawą pracę w której można było wykazać się różną inicjatywą, energicznością i  pomysłami. Wspaniali ludzie z którymi do chwili obecnej utrzymuje kontakty. Ale w 1981 roku sprawy osobiste spowodowały, że wróciłam w strony rodzinne i rozpoczęłam swoją edukacyjną przygodę w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie ucząc różnych przedmiotów związanych z rolnictwem. W latach 1998- 2003 pracowałam w Szkole Podstawowej w Adelinie jako dyrektor. Z CKU nie zerwałam kontaktów pracując w niepełnym wymiarze godzin w szkole dla dorosłych w soboty i niedziele.

Od roku 2003  wróciłam do pracy w pełnym wymiarze do CKU gdzie  pełniłam funkcję wicedyrektora.

 Kiedy w roku 2004 ze Struktur CKU wyłonił się Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie  powierzono mi funkcję  dyrektora. I tak w ekspresowym tempie upłynęło 15 lat pracy z doskonałą kadrą na którą zawsze można było liczyć i z ukochaną uśmiechniętą młodzieżą ”.

W dalszej części przemówienia pani Elwira Sawicz-Bakuła wyraziła najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią sumienną i rzetelną pracę, zaangażowanie, wykonywanie obowiązków z pasją i sercem, za poczucie humoru, dystans, młodość ducha, zachwyt nad światem, mądrość życiową ujętą w precyzyjnej formie, za kształtowanie sumień młodzieży i wskazywanie im właściwych dróg.

Okoliczność pożegnania odchodzącej pani dyrektor Elżbiety Michalik skłoniła wiele osób do refleksji. Pani wicedyrektor Elwira Sawicz-Bakuła również podzieliła się z zebranymi na sali gośćmi swoimi osobistymi przemyśleniami:

Życie jest jak wielkie jezioro wolno wypełniające się strumieniem lat, w miarę jak woda się podnosi, ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim. Ale pozostają wspomnienia , wspomnienia chwil  zawsze będą wychylać głowę, póki jezioro się nie przepełni… Wspomnieniom wystawiono pomnik, nie pokonają je wiatry, deszcze, ni lat niezliczony szereg, ni czas lecący w otchłanie… Dzięki dzisiejszemu spotkaniu zatrzymujemy proces zapominania, ocalamy od zapomnienia. Jest to bardzo szybki proces, tak wiele jest jeszcze pytań dotyczących przyszłości i tyle zagadek przyszłości, Pani Dyrektor będzie miała czas na ich odgadywanie.

Każdy przyszedł na świat jako ktoś, kto spędza życie na odkrywaniu kim jest, a należy zwrócić uwagę na to, że im więcej wiemy, tym więcej pozostaje do odkrycia, odkrycia nowego siebie, nowego świata, Pani Dyrektor będzie miała czas na nowe odkrycia.”

Pani Sawicz-Bakuła złożyła najserdeczniejsze życzenia spełnienia pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, szczęścia, zachwytu nad urodą świata zamkniętą nawet w najprostszych rzeczach, pasji, uśmiechu, refleksji nad celem i sensem życia, wytrwałości, a przede wszystkim wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze.

Dyrektor ZS3 Adam Mickiewicz i wicedyrektor Jerzy Sasin podziękowali pani dyrektor Elżbiecie Michalik za wspólne lata pracy. Wyrazili ogromną wdzięczność za wsparcie, jakiego im udzielała w różnych, nieraz trudnych, momentach kariery zawodowej. Pani Dyrektor była dla nich wzorem pracy dyrektorskiej godnym naśladowania, dlatego też zadeklarowali kontynuację wytyczonej drogi. Pan Jerzy Sasin zakończył podziękowania słowami: – „Jesteś wzorem koleżanki, przyjaciółki, nauczyciela, dyrektora. Życzymy Ci szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń”.

Pani dyrektor Elżbieta Michalik podziękowała serdecznie za życzenia. Pogratulowała wyboru pana Adama Mickiewicza na stanowisko dyrektora ZS3. W ciepłych słowach, pełna osobistego wdzięku podziękowała całemu gronu pedagogicznemu za współpracę, życzyła wszystkim wytrwałości i siły w pracy dydaktycznej. Zwróciła się do pracowników obsługi i administracji, a także do rodziców, by podziękować za wspólną pracę na rzecz szkoły i jej społeczności. Bardzo dużo ciepłych słów popłynęło w stronę uczniów wszystkich klas z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego.

Kolejnym punktem uroczystości były gratulacje złożone panu Adamowi Mickiewiczowi z tytułu powołania go na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im.             J. Kochanowskiego w Wyszkowie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z Adamem Struzikiem na czele. Życzenia wszystkiego najlepszego dla pana dyrektora Adama Mickiewicza i najszczersze gratulacje w imieniu wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 złożyli pani Agata Zawadzka i pan Krzysztof Ostrowski.

Pani Luiza Truchel w imieniu  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie złożyła gratulacje z okazji przypadającego na 2 września 2019 r. jubileuszu XV lecia Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 zakończyła część artystyczna dedykowana pani dyrektor Elżbiecie Michalik. Została zaprezentowana przez uczennice i absolwentki ZS3 . Dziewczęta wykonały utwory muzyczne polskich i zagranicznych wykonawców:

Natalia Sieńkowska – piosenka Ewy Demarczyk „Grande Valse Brillante”.

Uczennice A. Zawadzka, M. Witowska wykonały piosenkę „ Nie żałuję”, następnie Natalia Sieńkowska piosenkę E. Geppert „ Kocham cię życie”.

  1. Modzelan zagrała na skrzypcach utwór „Ave Maria”, następnie zaśpiewała utwory znanych współczesnych wokalistów.

Uczennice A. Zawadzka, M. Witowska zaśpiewały piosenkę M. Grechuty „ Ważne są tylko te dni…”

  1. Rapacz zaśpiewała piosenkę „ Czas nas uczy pogody” a W. Podpora – piosenkę „ I have…”.

Po zakończeniu części artystycznej pan wicedyrektor Jerzy Sasin zaprosił uczniów na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

Agnieszka Michalik

Odnośniki