„Józef Piłsudski (1867- 1935) – Dziedzictwo epoki – wyzwania dla współczesności”.

12 maja 2015

Dnia 12 maja 2015 roku w  Akademii Humanistycznej im.  Aleksandra  Gieysztora
w Pułtusku   w 80. rocznicę śmierci Marszałka , odbyła się konferencja naukowa pt. „ Józef Piłsudski  ( 1867- 1935) – Dziedzictwo epoki – wyzwania dla współczesności”. W  konferencji m.in. uczestniczyli uczniowie klasy I LOL z ZS Nr 3: Iwona Rogalska, Tobiasz Nowakowski  i Dominik Bakuła wraz z p. Adamem Mickiewiczem.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Wśród gości byli także przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego z Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie.  Uroczystego otwarcia dokonał  rektor Akademii Humanistycznej – Pan  prof. dr hab. Adam Koseski. O charyzmatyczności i codzienności życia Marszałka opowiadał prof. dr hab. Tomasz Nałęcz. Nawiązał też do przebytej przez bohatera drogi z Zułowa do Belwederu.

Z wielkim  zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali przemowy Pana  prof. dr hab. Janusza Ciska pt.”Piłsudski- strateg i mąż stanu. Walka o miejsce Polski w Europie w latach 1914 – 1935.

Następnie  Pan prof. dr hab. Marek Jabłonowski w swojej wypowiedzi omówił  budowę zaplecza politycznego obozu władzy w latach 1926- 1930.

Kolejny punkt  konferencji przedstawił w swoim wystąpieniu Pan prof. dr hab. Edward Malak. Z uwagą wysłuchaliśmy   informacji na temat Polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1926-1935.

Na zakończenie głos zabrał  Pan dr Jarosław Cymerski, który przybliżył zebranym kwestię wojny  prewencyjnej  przeciwko III Rzeszy i  niezależny plan Piłsudskiego z 1933 roku. W trakcie konferencji można było podziwiać wystawę poświęconą życiu i działalności Marszałka  Józefa Piłsudskiego.

Dla nas – uczestników spotkania, udział w uroczystości był żywą lekcją historii. Cieszymy się, iż mogliśmy „na żywo” wysłuchać pięknych i interesujących, nie tylko historyków przemówień.

  Przygotował: Tobiasz Nowakowski

   Klasa I LOL

Odnośniki