Konferencja na temat środków UE w województwie mazowieckim.

24 września 2014

W dniu 24.09.2014 r. w Wyszkowskim Ośrodku Kultury Hutnik odbyła się konferencja prezentująca wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich. Spotkanie realizowane było w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Do udziału w niej zostali zaproszeni m.in. uczniowie klasy 2 TE (technikum ekonomicznego) ZS Nr 3.

Podczas konferencji  poprzez reprezentantów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono  informacje dotyczące wykorzystania środków na terenach wiejskich ze środków  PROW  w latach 2007-2013 i innych programów. Zaprezantowano również nowe perspektywy rozwoju obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Konferencja miała na celu podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej pozyskiwania środków na terenach wiejskich ze środków mechanizmów  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wszyscy uczestnicy z zaciekawieniem słuchali wykładów dotyczacych wykorzystania środków UE . Co wiecej dostrzegli jak wiele zmieniło się wokół nich dzięki funduszom unijnym. Prezentacje przejrzyście przedstawiły jak wiele dzieje się dzięki tym funduszom.

Cała konferencja zakończyła się krótkim podsumowaniem oraz dyskusją na temat dotychczasowych efektów działań samorządu województwa mazowieckiego.

Paulina Dąbkowska kl. II TE

Odnośniki