Konkurs Języka Angielskiego English Master!!!

21 marca 2024

Zachęcamy miłośników języka angielskiego do wzięcia udziału w konkursie pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Pułtuskiego i Burmistrza Miasta Pułtusk.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II i III szkół ponadpodstawowych.

Termin etapu szkolnego: 12 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 10.00 – I etap – szkolny

Każdy etap konkursu odbędzie się w macierzystej szkole przy wykorzystaniu platformy Quzizz.

Konkurs przygotowany jest w oparciu o treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego                   z zakresu języka obcego nowożytnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Konkurs obejmuje leksykę, gramatykę, parafrazy, pracę z tekstem czytanym oraz elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.

 

Dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych wymagany poziom to B1.

Dla uczniów klas I, II, III szkół ponadpodstawowych wymagany poziom to B2 – C1.   

 

Więcej informacji na stronie: www.loskarga.edu.pl

 

Zgłoszenia do 05 kwietnia przyjmują: p. Agnieszka Kalinowska, p. Radosław Szwed

Odnośniki