Konkurs krasomówczy w Zespole Szkół Nr 3

18 czerwca 2014

Dnia 18.06.2014r. o godz. 12.45 w naszej szkole w ramach obchodów Dnia J. Kochanowskiego  odbył się konkurs krasomówczy, w którym wzięli udział:

– Olga Karasiewicz z kl. I LOE

– Natalia Salwin z kl. I LOL

– Błażej Mróz z kl. I LOI

– Dawid Nowakowski z kl. I TI

– Norbert Gemzała z kl. I LOS

– Mateusz Bączek z kl. I TE.

Uczniowie przedstawili wypowiedź na temat inspirowany cytatami Jana Kochanowskiego:

„Zacność, uroda moc, pieniądze sława,

Wszystko to minie jako polna trawa”

(fragm. fraszki O żywocie ludzkim)

oraz

„Kto tak mądry, że zgadnie,

Co nań jutro przypadnie?

Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje się z nieba,

Kiedy się człowiek troszcze więcej, niźli trzeba.”

(fragm. Pieśni IX)

Każdy z uczestników wygłosił pięciominutowe przemówienie, w którym starał się przedstawić swoje zdanie z użyciem ciekawych argumentów i środków stylistycznych.

Jury w składzie: dyr. E. Michalik, E. Sawicz – Bakuła, A. Zawadzka, M. Królikowska i T. Tyburski oceniało trafność i wartość merytoryczną argumentów, układ kompozycyjny wypowiedzi, jej poprawność językową i celowość użycia językowych środków perswazji. Po burzliwej naradzie jury zdecydowało, że nie przyzna pierwszego miejsca. Drugie miejsce zajęli: Błażej Mróz, Dawid Nowakowski oraz Olga Karasiewicz, zaś trzecie – Natalia Salwin. Norbert Gemzała dostał natomiast wyróżnienie – zarówno od komisji konkursowej, jak i od publiczności.

Konkurs poprowadził laureat ubiegłorocznej edycji – Tobiasz Tyburski z kl. II LOL, a przygotowała  Aneta Augustynik z klasą II TE.

Katarzyna Nowakowska

Odnośniki