Konkurs na najpiękniejszą salę o wystroju świątecznym rozstrzygnięty !!!

10 stycznia 2013

W dniu 21 grudnia 2012 roku komisja w składzie:
p. dyrektor Elżbieta Michalik
p. Joanna Świętoń – opiekun Samorządu Szkolnego
uczniowie klasy III LOI – Ewelina Leonik
Aleksandra Wiśniewska
w roli „Mikołaja ”– Karol Szymański
dokonała przeglądu sal lekcyjnych pod względem ich dekoracji z okazji Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Nr 3.
Klasy zostały ocenione przy uwzględnieniu poniższych kategorii:
– związek z tradycją Bożego Narodzenia –max 5 pkt
– walory artystyczno-estetyczne –max 5 pkt
– wkład pracy – max 5 pkt
– całość wystroju -max 5 pkt
Razem klasa opiekująca się salą mogła uzyskać w konkursie 20 pkt.
Każda klasa, która zaangażowała się w przygotowanie sal do Świąt Bożego Narodzenia, otrzymała od Mikołaja, który wędrował po salach, drobny upominek – kalendarz na 2013 rok.

Po naradzie komisja ustaliła wyniki:
I miejsce klasa I LEA za wystrój Sali 31

II miejsce ex aequo
klasa II TI za wystrój Sali 34
klasa II TE za wystrój Sali 29
klasa I LOI za wystrój Sali 27

III miejsce ex aequo
klasa I TE za wystrój Sali 12
klasa III TI za wystrój Sali 36

Gratulujemy wygranym oraz pozostałym klasom , które wzięły udział w ogłoszonym konkursie.
Dzięki Wam, Waszym zdolnościom plastycznym, pracowitości i pomysłowości, szkoła wyglądała wyjątkowo.
Zapraszamy za rok !!!
Joanna Świętoń

Odnośniki