„LECZ NAUKI NIE PRZEMINĄ” – rozpoczęcie roku szk. 2016/17

1 września 2016

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej cała społeczność szkolne spotkała się ponownie, by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Na górnej widowni zasiedli uczniowie klas starszych, a na krzesełkach na dole zasiedli pierwszoklasiści, którzy wybrali klasy LO lub technikum w Zespole  Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego. Ci przywitani byli szczególnie gorąco przez prowadzącego uroczystość wicedyrektora p. Jerzego Sasina oraz  rzez p. dyrektor Elżbietę Michalik, która w swoim przemówieniu wypowiedziała formułę inauguracji nowego roku szkolnego. Przedstawiła również podstawowe informacje o szkole. W bieżącym roku naukę w ZS3 rozpoczęło aż osiem klas pierwszych (zwykle – sześć), w tym w nowych kierunkach LO – w klasach „prozdrowotnej” (aż dwa oddziały równoległe) oraz „menadżersko-turystycznej”. Wspomniano również rocznicę wybuchu II wojny światowej, której ofiary uczczono minutą ciszy. Zebrani mogli usłyszeć cenne wskazówki, w tym wynikające z twórczości naszego patrona (zdanie z tytułu artykułu pochodzi z dzieł Jana Kochanowskiego). Cytowano również twórczość innych autorów, w tym zdanie: „Błogosławieństwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”. Pani dyrektor poinformowała również o zmianach kadrowych, w tym o odejściu ks. Andrzeja Czyżewskiego; zastąpił go ks. Mateusz Cymek, który udzielił zebranym błogosławieństwa.

Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie wobec sztandaru szkoły. Rotę ślubowania odczytała p. Agata Zawadzka.

Następnie zebrani skierowali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, w tym z nowymi wychowawcami klas pierwszych: 1LOL – Agnieszka Kalinowska, 1LOI – Wojciech Rogulski, 1LOE – Magdalena Królikowska, 1LZA – Ewa Chmielińska, 1LZB – Krzysztof Ostrowski, 1LOT – Marzanna Kowalczyk, 1TE – Aneta Pękul, 1TI – Michał Łobacz.

 

AMM

Odnośniki