Mamy sukces! Kolejne staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły

10 grudnia 2015

Projekt pt Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2016”złożony przez ZS3 w programie Erasmus+ konkurs 2015, który był na liście rezerwowej został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Miło nam poinformować, że kolejna grupa 33 uczniów z naszej szkoły wraz z 3 opiekunami wyjedzie na 3 tygodniowe staże zagraniczne w okresie 20.06-07.08.2016r.

Uczestnicy projektu będą odbywać staże zagraniczne w centrum treningowym TELLUS GROUP w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Przed wyjazdem na staż uczestnicy projektu mają zapewnione szkolenie językowe, kulturowe, spotkania z koordynatorem projektu, opiekunami czy pedagogiem szkolnym. Otrzymują też przewodniki po Wielkiej Brytanii.

W trakcie pobytu na stażu uczestnicy mieszkają w domachangielskichrodzin. Uczniowie będą uczestniczyć również w bogatym programie kulturowymtj. w zajęciach integracyjnych popołudniowych i wycieczkach kulturoznawczych.

Po ukończeniu stażu każdy uczestnik otrzymuje dokument Europass – jest to międzynarodowy dokument, który zawiera informacje nt. zakresu wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas staży zagranicznych oraz potwierdza okres stażu realizowany za granicą.

Szkoła realizując projekty unijne wzmacnia swój międzynarodowy charakter i wyposaża swoich uczniów w umiejętności i doświadczenie zawodowe w pracy za granicą, otwiera ich na europejski rynek pracy, a jednocześnie stwarza możliwość poznania innych kultur.

Jeśli chcesz wiedzieć gdzie pojedziesz kliknij tu http://www.visitplymouth.co.uk/events

Wkrótce przekażę więcej informacji…..                  

Pozdrawiam

Sylwia Ludwikowska

Odnośniki