Mamy to !! – Akredytacja Programu Erasmus+

24 lutego 2023

Bardzo dobre wiadomości dla całej społeczności Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie oraz dla przyszłych uczniów naszej szkoły!!

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła w lutym 2023 roku wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 19 października 2022 roku. Jesteśmy w gronie 275 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymały akredytację na realizację projektów w Programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Nasz wniosek został bardzo dobrze oceniony, uzyskał aż 97 pkt na 100 pkt.

Akredytacja to nowość w programie Erasmus+. Jest przyznawana dla szkół i instytucji, które realizowały projekty unijne w zeszłych latach i utrzymywały bardzo wysoki poziom ich jakości. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Jest to więc wynik ciężkiej, solidnej i konsekwentnej pracy całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim tych, którzy pisali i realizowali wzorowo dotychczasowe projekty. Aby ją uzyskać musieliśmy także wypełnić wniosek konkursowy i opisać szczegółowo jakie działania planujemy wdrożyć w szkole, by zapewnić wysoką jakość realizowanych działań projektowych.

Dzięki uzyskanej akredytacji Szkoła będzie regularnie otrzymywać środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału  w konkursach wniosków aż do 2027 roku. Dzięki niej mamy również pewność, że projekty mobilności zagranicznej uczniów i nauczycieli będą możliwe do realizacji przez najbliższe kilka lat. Młodzież i nauczyciele będą mogli poszerzać horyzonty, uczyć się świata i języków obcych. Będzie to też okazja do poznawania innych systemów kształcenia, ludzi, ich obyczajów. Planowane potrzeby naszej szkoły są bardzo duże, ale zostały zaakceptowane przez FRSE.

Plany są następujące:

– 15 uczniów technikum wyjedzie do końca sierpnia 2024,

– corocznie 40 uczniów technikum w zawodach: informatyk, programista, ekonomista, rachunkowości, wyjedzie do końca 2027,

– 4 nauczycieli kształcenia zawodowego wyjedzie do końca sierpnia 2024,

-corocznie 6 nauczycieli kształcenia zawodowego do 2027.

Możliwość udziału uczniów i kadry w nowej odsłonie programu Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności i z pewnością wykorzystamy nasze wcześniejsze bogate doświadczenie, aby realizowane projekty były na jak najwyższym poziomie. 

Jest to możliwe dzięki otwartości Pana Dyrektora Adama Mickiewicza na możliwości, które stwarza Unia Europejska oraz przychylności organu prowadzącego Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Opracowała: Sylwia Ludwikowska

Odnośniki