Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

18 listopada 2020

 

 „DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW. MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA PRAWO DO SZACUNKU.
NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE.

J.Korczak

 

Obchodzony 19 listopada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci to moment refleksji nad tym, jak najmłodsi są chronieni przed krzywdzeniem. Zjawisko to jest nadal problemem powszechnym i bardzo poważnym. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci powinno być odpowiedzialnością całego społeczeństwa. Równie ważna jest tu świadomość rodziców czy profesjonalistów na temat zapobiegania krzywdzeniu, jak i umiejętność reagowania świadków przemocy.

Dzień ten jest ściśle powiązany z obchodzonym 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, który ma przypominać o przywilejach najmłodszych. Prawa dzieci są wciąż naruszane, także w krajach rozwiniętych, dlatego trzeba stale przypominać o ich znaczeniu. Prawa dziecka nie są dobrem zbywalnym, one po prostu istnieją. Zadaniem dorosłych jest ochrona dzieci poprzez opiekę, wychowanie i przygotowanie do samodzielności.

 

 

„ Wszystko co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą jest nietrwałe, niepewne, zawodne”

J.Korczak

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Odnośniki