Nowatorskie wyposażenie pracowni ZS3 w tym nowy Smart Board

28 lutego 2023

Od lutego 2023 roku do dyspozycji nauczycieli prowadzących lekcje w sali do nauki chemii jest mobilna tablica multimedialna z wbudowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem edukacyjnym SMART Notebook.

Ten 75” monitor interaktywny świetnie sprawdza się podczas prowadzenia zajęć. Pozwala wykonać te same czynności co na komputerze poprzez dotykanie ekranu palcem lub dołączonym piórem. Można otwierać i zamykać aplikacje, przeglądać pliki, tworzyć nowe i edytować istniejące dokumenty, przeglądać witryny internetowe, odtwarzać pliki wideo czy uczestniczyć w spotkaniach z innymi osobami. Po podłączeniu tablicy interaktywnej do komputera obraz z komputera wyświetla się na ekranie interaktywnym. Można pisać atramentem cyfrowym w dowolnej aplikacji, zapisać notatkę w pliku, aby wrócić do niej później lub przesłać ją dalej.

Smart Board jest jednym z elementów wyposażenia , które zostało przekazane szkole w ramach pilotażowego programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” który był w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski a w którym brali udział przedstawiciele naszej szkoły.

Pierwsza część przedsięwzięcia to udział dyrektora i nauczyciela w Studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie – „Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową” i „Szkoła wobec nowych wyzwań – perspektywa nauczyciela „ Nauka trwała dwa semestry od marca do listopada 2022 roku i obejmowała ok 180 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych w formie hybrydowej w soboty i niedziele. Uroczyste zakończenie i odbiór świadectw odbyły się 07.12.2022 roku w Warszawie.

Drugą część tego projektu stanowiło doposażenie ZS3 w :

  1. Zestaw do eksperymentów uczniowskich z fizyki – Mechanika, Kinematyka, Fale, Ciepło, Elektryczność/Elektronika, Elektromagnetyzm, Magnetyzm, Optyka/Fizyka atomowa, Akustyka, Energia Odnawialna oraz materiały eksploatacyjne,
  2. Zestaw do eksperymentów uczniowskich grupowych z robotyki – Klocki konstrukcyjne,
  3. Zestaw do eksperymentów uczniowskich z biologii – Zestaw cyfrowych rejestratorów danych wraz z czujnikami pomiarowymi oraz materiały eksploatacyjne,
  4. Zestaw do eksperymentów uczniowskich z chemii – szafa na odczynniki chemiczne oraz materiały eksploatacyjne do chemii ogólnej i nieorganicznej,
  5. Sprzęt elektroniczny do obsługi zestawów doświadczalnych – Tablet Lenovo, Laptop Dell, Telefon komórkowy Motorola, Ekran/tablica multimedialna ze stojakiem .

Wybrani nauczyciele ZS3 brali również udział w szkoleniu  on-line w dniach 3-4 i 17-18 grudzień 2022 oraz warsztatach stacjonarnych w dniu 24 stycznia 2023 prowadzonych  przez przedstawicieli Fundacji na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED. Instruktaż dotyczył obsługi oraz możliwości wykorzystania sprzętu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć metodą eksperymentu zgodnie z aktualną podstawą programową do kształcenia ponadpodstawowego określoną przez MEN .

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoli na uatrakcyjnienie lekcji z przedmiotów bloku przyrodniczego a także wyjść naprzeciw edukacji przyszłości czyli eksperymentalnej – inspirującej uczniów do nauki , inkluzywnej – włączającej  i dostępnej dla wszystkich oraz innowacyjnej – wspierającej procesy uczenia i inspirującej do odkrywania przez uczniów własnych możliwości.

ECH.

 

Nowatorskie wyposażenie pracowni ZS3 w tym nowy Smart Board

Odnośniki