O idei Roku Edukacji Ekonomicznej

14 lutego 2024

Wspólna inicjatywa pięciu największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji poza formalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce.


Ustanowienie roku 2024 – decyzją Senatu RP – Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla działań podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych. Stanowi także okazję do przypomnienia znaczenia reform i inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego oraz idei edukacji ekonomicznej zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”.


Inicjatywa jest również ważnym wsparciem dla procesu wdrażania nowego przedmiotu ekonomicznego do szkół ponadpodstawowych (Biznes i zarządzanie) oraz Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

 

Renata Lalak

 

Odnośniki