Ogłoszenia bieżące

08.12.2023 –  Bardzo dziękujemy  uczniom – wolontariuszom,  wszystkim osobom zaangażowanym  i wspierającym materialnie  akcję „Szlachetna paczka”, a przede wszystkim Paniom – Katarzynie Zarzyckiej i Wioletcie Kosińskiej za  sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie  przedsięwzięcia  o wysokich walorach wychowawczych. Bezinteresowne działanie na rzecz potrzebujących jest przykładem szlachetnej postawy życiowej.

Grażyna Witkowska

Podziękowania za organizację w dn. 6-8 XII egzaminów – próbna matura.
A.Mickiewicz

Odnośniki