Ogłoszenia bieżące

ad 28.09.2021 r. (wt.) Zebrania rodzicielskie

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, planowane są tylko spotkania w salach z wychowawcami (bez spotkań ogólnych w hali sportowej). Zebrania „stacjonarne” planowane są w dn. 28.09.2021 (wt.) z rodzicami uczniów klas pierwszych (o g.17.00) i maturalnych (g.18.00) [Przydział sal w budynku macierzystym przy ul. Jana Matejki 9 – poniżej]. Prośba o stosowanie się do zaleceń epidemicznych (m.in. maseczki ochronne). Pozostałe klasy – spotykają się w innych terminach i w wybranej przez wychowawcę formie.

Ponadto w dn. 28.09.2021 (wt.) o godz. 19.00 w s. 8 odbędzie się zebranie szkolnej Rady Rodziców; z każdej klasy ma prawo uczestniczyć w spotkaniu po 1 przedstawicielu (może być osoba z „trójki klasowej rodziców”).

Godz.  17.00 (kl. pierwsze)

sala

klasa

wychowawca

16

1 LE

K. Szymańska

17

1 LL

A. Augustynik

19

1 LZ

E. Chmielińska

26

1 LI/LEO

M. Kryszkiewicz

27

1 TE

J. Świętoń

29

1 TI

M. Łobacz

8

1 TP/TR

I. Zbrzeźniak

 

Godz.  18.00 (kl. maturalne)

sala

klasa

wychowawca

16

3 LOE

K. Gurbała

17

3 LOL

A. Wydryszek

19

3 LOZ

P. Nida

26

3 LOI

G. Witkowska

27

4 TE

A. Zawadzka

29

4 TI

M. Gąsiewski

 

/////

20.09.2021r.

– raz jeszcze przypominam o obowiązku noszenia maseczek na korytarzach!

A. Mickiewicz

////

15.09.2021

Informuję, że oprócz dyżurów dyrekcji, uruchamiamy stałe dyżury na ul. Geodetów 45A w pok. 206:

sekretariat – wtorek i czwartek, godz. 10.35-13.10 (uczniowie mogą wcześniej zgłaszać telefoniczne ew. zapotrzebowania).

pedagog szk./doradca zawod. – czwartek godz. 7.30-15.30; piątek 12.00 – 15.00.

biblioteka – środa godz. 7.15 – 11.15; piątek godz. 13.15-16.15.

A. Mickiewicz

Odnośniki