Olgierd Łukaszewicz gościem ZS3 w ramach projektu „Mazowsze w Europie – Konstytucja dla Europy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego”

22 marca 2024

W dniu 22.03.2024 roku w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie odbyło się spotkanie w ramach projektu „Mazowsze w Europie – Konstytucja dla Europy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego” z aktorem, założycielem Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej”  – Olgierdem Łukaszewiczem oraz profesorem Arturem Nowakiem-Farem i Alicją Wejner – autorką biografii W. B. Jastrzębowskiego. Akcja jest adresowana do wszystkich szkół z obszaru województwa mazowieckiego. Spotkanie zorganizowane zostało dzięki współpracy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

W spotkaniu wzięły udział dwie klasy ZS3 – 2LL oraz 1LEb – wraz z wychowawcami, Karoliną Mickiewicz i Katarzyną Nikodemską, a także dyrekcja ZS3, pani wicedyrektor CKU i kierownik szkolenia praktycznego CKU oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZS3. 

Najpierw dyrektor ZS3, Adam Mickiewicz, powitał przybyłych do szkoły gości, następnie Olgierd Łukaszewicz podarował na ręce dyrektora ZS3 pamiątkowy album poświęcony Powstaniu Listopadowemu oraz książkę autorstwa obecnej na sali Alicji Wejner pt. Azymut wspólna Europa: Jastrzębowski.  

W pierwszej części spotkania Alicja Wejner przedstawiła sylwetkę W.B. Jastrzębowskiego jako uczonego i przyrodnika. Obrazując swoje słowa prezentację multimedialną, prelegentka wskazała na ogromny wkład Jastrzębowskiego w naukę. Następnie głos zabrał Olgierd Łukaszewicz, który skupił się w swojej wypowiedzi na ideach zawartych w Konstytucji dla Europy, podkreślił wizjonerski charakter tekstu – zawarte w nim postulaty mają odniesienie do czasów nam współczesnych. Olgierd Łukaszewicz opisywał ważne dla historii Polski wydarzenie, w którym brał udział W.B. Jastrzębowski – powstanie listopadowe – oraz wpływ, jaki wywarło na nim. Swoją wypowiedź połączył z recytacją fragmentów utworów polskich pisarzy. Ostatnia część spotkania, poprowadzona przez prof. Artura Nowaka-Fara, była związana ze współczesną sytuacją na świecie. Mówił on o instytucjach europejskich i międzynarodowych umowach oraz o tym, w jaki sposób idee zawarte w dokumentach europejskich łączą się z pomysłami przedstawionymi w Konstytucji dla Europy autorstwa W. B. Jastrzębowskiego.

Zgromadzeni na sali uczniowie w dużym skupieniu wysłuchali przemówień przybyłych gości, na zakończenie podziękowali im wręczając kwiaty. Z kolei dyrektor ZS3 podarował gościom na ręce Olgierda Łukaszewicza książkę pt. Ziemia wyszkowska i Puszcza Biała – „kto był kim” – znajduje się w niej biogram W. B. Jastrzębowskiego jako osoby, której losy związane były z obszarem Puszczy Białej.

Karolina Mickiewicz

Odnośniki