Podsumowanie stażu w Wielkiej Brytanii

8 grudnia 2016

Bez tytułu

 

Dnia 8 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt sfinansowany w 100% z funduszy europejskich w ramach PO WER pt. „Zagraniczny staż  w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2016”.

Podczas uroczystości, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły oraz liczni goście podsumowaliśmy projekt. Jednocześnie włączyliśmy się w nową inicjatywę Komisji Europejskiej European Vocational Skills Week, która  ma na celu intensywną promocję kształcenia i szkolenia zawodowego.

Uczeń Robert Pażuchowski z klasy IV TI przedstawił prezentację o pobycie w Plymouth. Opowiedział o swoich przeżyciach, doświadczeniu i korzyściach, które dzięki temu projektowi uzyskał. Oprócz certyfikatów ze stażu wyjazd ten dał nam o wiele więcej. Mogliśmy zapoznać się z kulturą, obyczajami i sposobem bycia tamtejszych ludzi. Była to dla nas szkoła życia, dzięki temu staliśmy się pewniejsi siebie i odważniejsi. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla 33 uczestników jak i opiekunów (Marzanna Gruszczyńska, Emilia Pietrzykowska, Michał Łobacz), którzy starali się nam pomagać w każdej sytuacji.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali z rąk pana wicedyrektora Adama Mickiewicza Europass Mobilność, dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje, jak również pamiątkowe wspólne zdjęcie. Pan Mickiewicz podkreślił zaangażowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizację projektu (Pani Dyrektor Elżbieta Michalik podejmowała wszystkie czynności na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego). Podziękowania skierowano również do instytucji pośredniczącej, tj. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Na koniec uroczystości uczniowie podziękowali opiekunom oraz Pani Dyrektor za możliwość wzięcia udziału w tym projekcie. Pełni nowych wrażeń i doświadczeń zakończyliśmy ostatni etap realizowanego projektu.

Natalia Archacka

uczennica kl. IV TE ZS nr 3 w Wyszkowie

Odnośniki