Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

16 stycznia 2020

Koniec semestru to w każdej szkole czas wytężonej pracy dla uczniów, gorączkowo poprawiających stopnie, ale także dla nauczycieli, którzy po wystawieniu ocen muszą dokonać analizy osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz sporządzić sprawozdania z klasyfikacji.

16 stycznia 2020 roku na sali sportowej Zespołu Szkół Nr 3 odbyło się zebranie rodziców z wszystkich klas podczas którego mogli poznać wyniki tych analiz i wziąć udział w podsumowaniu I semestru roku szkolnego 2019/20.

Dyrektor szkoły pan Adam Mickiewicz rozpoczął spotkanie od przywitania licznie zgromadzonych na sali rodziców oraz grona pedagogicznego. Wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr 2019/2020 w Zespole Szkół Nr 3 przedstawił pan wicedyrektor Jerzy Sasin. Dzięki przygotowanej prezentacji rodzice mieli możliwość prześledzenia danych dotyczących m.in. średnich ocen poszczególnych klas, średniej frekwencji czy średniej ocen zachowania. Poniżej kilka wybranych slajdów z prezentacji:

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

W kolejnej części spotkania pani wicedyrektor Elwira Sawicz- Bakuła udowodniła zebranym, że ostatnie cztery miesiące to jednak nie tylko nauka. Ten czas upłynął społeczności szkolnej również pod znakiem różnorodnych wydarzeń, konkursów, spotkań, warsztatów, wyjazdów czy akcji charytatywnych.

Uczniowie pokazali, że potrafią pomagać i to bezinteresownie m.in włączając się do zbiórki pieniędzy na leczenie dla absolwentki naszej szkoły Weroniki Gaszczyńskiej, organizując kiermasz z którego dochód przeznaczono na pomoc 2-letniemu niesłyszącemu Piotrusiowi czy też biorąc aktywny udział w akcji „Paczka na Kresy”.

W formie prezentacji multimedialnej przedstawione zostały również ważne uroczystości szkolne m.in. takie jak: inauguracja roku szkolnego, uroczystość w 100-lecie odzyskania przez Wyszków praw miejskich, Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej czy też Otrzęsiny klas pierwszych.

Do najważniejszych wydarzeń mijającego półrocza zaliczyć można również: wyjazd maturzystów na targi edukacyjne szkół wyższych, rajd rowerowy w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz wydarzeń wrześniowych na ziemi wyszkowskiej, wycieczki i wyjścia integracyjne, wycieczka klas II do Szwecji czy też pielgrzymkę maturzystów do Częstochowy.

Pani wicedyrektor Elwira Sawicz- Bakuła poinformowała również o bardzo dużym sukcesie naszego Technikum, które w swojej kategorii w XXII edycji renomowanego rankingu „Perspektyw” zajęło 178 miejsce w kraju, co oznacza spory awans z 258 miejsca w ubiegłorocznym rankingu. Wśród techników w województwie mazowieckim ZS nr 3 zajęło 28 lokatę.

Podczas zebrania rodzice mieli również okazję dowiedzieć się o stażach uczniowskich, praktykach zawodowych oraz egzaminach zawodowych, o których opowiedziała im kierownik szkolenia praktycznego pani Grażyna Witkowska.

Koniec I semestru to nie tylko doskonały czas na podsumowanie osiągnięć uczniów, ale również na przekazanie gratulacji tym rodzicom, których dzieci osiągnęły najwyższe wyniki w nauce. Dyrekcja szkoły wraz z wychowawcami poszczególnych klas przekazała na ich ręce listy gratulacyjne dziękując im za trud jaki wkładają w codzienne dbanie o to, aby nasi uczniowie, a ich dzieci, odnosili wspaniałe sukcesy w nauce.

Poniżej slajdy przedstawiające najlepszą 18-stkę uczniów naszego Liceum, najlepszą 12-stkę Technikum oraz listy uczniów poszczególnych klas, którzy osiągnęli na koniec I semestru nauki średnią powyżej 4.0.

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicamiPodsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

Podsumowanie I semestru nauki na zebraniu z rodzicami

 

Katarzyna Zarzycka

Odnośniki