Program: Moje Finanse

4 stycznia 2024

Uczniowie klasy 2 TE / TR uczestniczą w programie Moje finanse. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących efektywnego zarzadzania finansami osobistymi, wspieranie przedsiębiorczości oraz budowanie własnego kapitału społecznego–ekonomicznego a także wzmacnianie kompetencji pomocnych w dokonywaniu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej czy przyszłości zawodowej.

Program realizowany jest pod egidą inicjatywy edukacyjnej #Youth Empowered, powstałej z myślą o młodych ludziach, którzy potrzebują wsparcia w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru kierunku edukacyjnego czy życia zawodowego.

Materiały do programu „Moje finanse” zostały opracowane z ekspertami rynku pracy oraz praktykami biznesu. Umożliwiają nauczycielowi realizację treści programowych w interesujący i atrakcyjny dla młodzieży sposób, zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.

Koordynator programu Renata Lalak

Odnośniki