Projekt pt. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r.”

7 grudnia 2022

Wspominaliśmy już, że projekt pt. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r.” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z Programu ERASMUS+. Umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji została podpisana. Powoli będziemy wdrażać założenia wynikające  z tej umowy.

Zadania realizowane w ramach projektu mają na celu podnieść jakość pracy szkoły oraz pomóc skuteczniej zrozumieć i wdrożyć europejski wymiar edukacji.

Statystyka wygląda następująco:

– 26 uczniów klas II i III technikum, kształcący się w zawodzie: ekonomista, rachunkowości, programista, informatyk  wyjedzie na 3-tygodniowe praktyki zawodowe na Maltę (miejscowość St. Julian’s), praktyka w maltańskich firmach.

– 4 nauczycieli kształcenia zawodowego wyjedzie na dwutygodniowy job shadowing (2 ekonomistów) i kurs specjalistyczny (2 informatyków).

Grupa uczniów wyjedzie pod opieką 2 nauczycieli-opiekunów. Uczestnicy projektu będą mieli zapewniony: przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i tzw. kieszonkowe. Grant przysługujący uczestnikowi projektu ma charakter dofinansowania, co oznacza, że w przypadku znacznego wzrostu kosztów projektu uczestnicy mogą być poproszeni o sfinansowanie różnicy (za ich zgodą).

Wszystkie wyjazdy będą realizowane w okresie wakacyjnym w 2023 r. Termin zakończenia projektu to: 31.10.2023 r.

Już wkrótce dowiecie się o harmonogramie projektu, zasadach rekrutacji, itd.

 

Koordynator projektu

                                                                                                  Sylwia Ludwikowska

Projekt pt. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r.”

Odnośniki