Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 2021

Powstanie w getcie warszawskim  – zbrojne wystąpienie żydowskich podziemnych formacji zbrojnych na terenie warszawskiego getta od 19 kwietnia do 16 maja 1943.                                        

Odnośniki