„Rola zieleni miejskiej” – zajęcia w bibliotece

22 września 2023

22 września uczniowie klas 2 LZ, 2LEO i 2 LI uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Urząd Gminy w związku z realizowanym projektem „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie”.

 Spotkanie rozpoczęło się wykładem przedstawiciela Norweskiego Instytutu Bioekonomii NIBIO, który przybliżył wiedzę na temat zrównoważonego zarządzania zasobami, innowacji wprowadzanych w biogospodarce, a także umiejętnym wykorzystaniu odpadów, zgodnie z założeniami gospodarki w obiegu zamkniętym. Podkreślał ogromną rolę młodzieży w kształtowaniu nawyków ekologicznych przyszłych pokoleń. Następnie pracownicy naukowi  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przedstawili wpływ roślinności na czystość powietrza w mieście, wskazując gatunki, które są najintensywniejszymi filtratorami. Młodzież miała możliwość zbadać i porównać stan powietrza w pomieszczeniu oraz na zewnątrz. Wyniki okazały się dla naszego miasta dosyć korzystne, na co niewątpliwie wpływ miała lekko wietrzna pogoda. 

Zajęcia były okazją do zaszczepienia wśród uczniów naukowo – ekologicznej pasji i zachętą do podjęcia w przyszłości studiów związanych z tym kierunkiem.

                      Monika Kryszkiewicz

Odnośniki