Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

4 września 2017

W poniedziałek 4 września, zatem „nietypowo”, rozpoczął się rok szkolny 2017/18. W czasie uroczystości na honorowych miejscach płyty hali sportowo-widowiskowej zasiedli pierwszoklasiści, którzy złożyli ślubowanie wobec sztandaru szkoły. Pani dyrektor Elżbieta Michalik oraz prowadzący uroczystość p. Jerzy Sasin serdecznie powitali ich w murach szkoły. Do całej społeczności szkolnej przemówienie wygłosiła p. dyrektor Michalik, odwołując się również do tradycji związanej z patronem Janem Kochanowskim. Ponadto wręczono nagrodę od firmy „Quad-grafics” dla absolwenta Mateusza Zająca za najlepszy wynik maturalny z języka angielskiego w szkole.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie skierowali się na spotkanie z wychowawcami, którymi w obecnych klasach pierwszych są: 1LOL – Aneta Augustynik, 1LOI – Izabela Zbrzeźniak, 1LOE – Mariola Mórawska, 1LOT – Renata Lalak, 1LZA – Marzanna Gruszczyńska, 1LZB – Tomasz Dąbrowski.

Odnośniki