Spotkanie – Future Perfect

22 marca 2024

22 marca 2024 roku w naszej szkole odbyło się wyjątkowe wydarzenie dotyczące projektu Future Perfect, realizowanego w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady “Zwolnieni z Teorii”. Celem spotkania było zainspirowanie uczniów do odkrywania świata i poszerzania swoich horyzontów edukacyjnych oraz podkreślenie istoty języka obcego na rynku pracy, bowiem nie stanowi on już jedynie dodatku do uzyskania satysfakcjonującej pracy, lecz jest jego podstawą!

W hali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 zgromadziło się blisko 900 osób, w tym uczniowie, nauczyciele, absolwenci, a także przedstawiciele mediów lokalnych – Wyszkowski Dziennik Edukacyjny.

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania gości i przedstawienia projektu Future Perfect. Następnie głos zabrała przedstawicielka Baltic Council – Study Abroad Manager, Monika Wojtachnio, która wygłosiła prelekcję na temat możliwości edukacyjnych za granicą. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o różnych programach wymiany studenckiej, stypendiach i innych formach wyjazdów edukacyjnych.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dominika Bakuły, absolwenta ZS3, a obecnie menadżera biura wymian zagranicznych Educatius. Dominik podzielił się z uczniami swoimi doświadczeniami z udziału w licznych programach wymiany np. do RPA, opowiedział o korzyściach płynących z wyjazdów zagranicznych, zarówno edukacyjnych, jak i osobistych.

Na zakończenie wydarzenia Grammar Mamma, wygłosiła inspirującą mowę motywacyjną o wychodzeniu ze strefy komfortu i przełamywaniu barier językowych. Podkreśliła, że nie powinniśmy przesadnie przejmować się oceną innych.

Wydarzenie Future Perfect w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczniów. Młodzież chętnie zadawała pytania prelegentom i dzieliła się swoimi planami edukacyjnymi. Atmosfera spotkania była niezwykle pozytywna i motywująca. Wydarzenie zainspirowało uczniów do odkrywania świata, poszerzania swoich horyzontów edukacyjnych i pokazało również, że nauka języków obcych jest kluczowa w dzisiejszym świecie i otwiera wiele drzwi do dalszego rozwoju.

Dziękujemy dyrekcji ZS Nr 3 za wsparcie naszych działań.

Zarząd projektu Future Perfect

Odnośniki