Spotkanie Online dla rodziców „Relacja rodzic- dziecko, która buduje i rozwija młodego człowieka”

1 kwietnia 2022

Drodzy Rodzice,

w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Wyszkowie, w związku z realizacją działań związanych z Wyszkowskimi Dniami Profilaktyki, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu online dla rodziców. Temat wywiadówki profilaktycznej to „Relacja rodzic- dziecko, która buduje i rozwija młodego człowieka”. Spotkanie poprowadzi psycholog, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie, Pani Urszula Zadworna.

Spotkanie dedykowane rodzicom uczniów klas maturalnych odbędzie się 5 kwietnia br. (wtorek) o godz. 17.00. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFhOWM0NDgtYTUwMi00NTdjLWFjOWYtMDc5NzBiYTViZWMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224163230a-e73e-4902-be43-d22edc9dc814%22%2c%22Oid%22%3a%22ba9c1c77-1e6d-4eb4-9422-5b553eac4f67%22%7d

Spotkanie dedykowane rodzicom uczniów klas pierwszych liceum i technikum odbędzie się 5 kwietnia br. (wtorek) o godz. 18.00. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFhOWM0NDgtYTUwMi00NTdjLWFjOWYtMDc5NzBiYTViZWMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224163230a-e73e-4902-be43-d22edc9dc814%22%2c%22Oid%22%3a%22ba9c1c77-1e6d-4eb4-9422-5b553eac4f67%22%7d

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Odnośniki