Spotkanie z przedstawicielami Służb Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

15 listopada 2023

Dnia 15.11.2023 klasa 5TI5 razem z klasą 4LZ miały okazję spotkać się z Starszym szeregowym panem Sebastianem Bobikiem, pracującym w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. Spotkanie dostarczyło uczniom wielu informacji na temat pracy śledczych i możliwość zobaczenie realizowanych zadań z innej perspektywy.

Starszy Szeregowy pan Bobik nie tylko przedstawił swoją drogę życiową, ale również przybliżył uczestnikom spotkania codzienność pracy w areszcie śledczym, opowiadał o trudnościach, o wyzwaniach związanych z resocjalizacją skazanych oraz o roli, jaką pełni służba więzienna w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Starszy Szeregowy Bobik podkreślił znaczenie programów mających na celu przywrócenie skazanych do społeczeństwa. Pasja z jaka opowiadał o swojej pracy wzbudziła zainteresowanie uczniów i skłoniło ich do refleksji nad znaczeniem drugiej szansy.

W trakcie spotkania zorganizowanego przez panią Katarzynę Szymańską uczniowie mieli okazję zadawać Starszemu Szeregowemu panu Bobikowi pytania. Rozmowy te dotyczyły nie tylko konkretnych przypadków, ale również ogólnych aspektów funkcjonowania systemu penitencjarnego.

 

Zdjęcia: Mateusz Skrzypek

Tekst:
Kacper Baranowski
Aleksander Godłoza

 

 

Spotkanie z przedstawicielami Służb Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
Spotkanie z przedstawicielami Służb Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
Spotkanie z przedstawicielami Służb Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
Spotkanie z przedstawicielami Służb Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
Spotkanie z przedstawicielami Służb Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
Spotkanie z przedstawicielami Służb Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

Odnośniki