Stypendia Prezesa Rady Ministrów

9 grudnia 2022

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom  odznaczającym  się   wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskali w danej szkole najwyższą średnią ocen lub wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
w Zespole Szkół Nr 3

Maja Rębowska, uczennica klasy IV TE5

Kinga Julia Ostrowska, uczennica klasy  IV LI 4

Patryk Laska, uczeń klasy  IV TE

 

            W związku z przyznanymi stypendiami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 wytypowani  uczniowie, w dniu 9 grudnia 2022r., wzięli udział  w uroczystości wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów, która odbyła się w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Na tę uroczystość przybyła między innymi Dorota Skrzypek, Mazowiecka Wicekurator Oświaty, Marcin Grabowski, dyrektor ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Bogumiła Jarka, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce, Michał Giers, dyrektor ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz inni znamienici goście. Pani Dorota Skrzypek w swoim przemówieniu do nagrodzonych stwierdziła, że wręczanie stypendiów wybitnym uczniom wpisało się na stałe w kalendarz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wyraziła radość ze spotkania tym większą, że jest to pierwsza tego typu uroczystość po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią. Gratulowała doskonałych wyników, które  potwierdzają pasje, zainteresowania młodego człowieka. Stwierdziła, że wiedza i wykształcenie mają wielkie znaczenie. Wyraziła wiarę, że zdobyta wiedza w sposób satysfakcjonujący wpłynie na decyzje życiowe stypendystów. Podziękowała rodzicom i nauczycielom, którzy przyczynili się do takiej nobilitacji. Pani Dorota Skrzypek życząc sukcesów odwołała się do trzech najważniejszych wartości, na które uczniowie powinni  zwrócić szczególną uwagę: dobro, prawda i piękno.

Serdecznie gratulujemy Stypendystom i życzymy dalszych sukcesów, mądrych życiowych decyzji!

Odnośniki