Stypendystki Prezesa Rady Ministrów w Zespole Szkół NR 3 w Wyszkowie

29 listopada 2018

Wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów 2018r

Dnia 29 listopada br., w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce, odbyła się regionalna uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkól ponadgimnazjalnych Kuratorium Oświaty w Warszawie  Delegatura w Ostrołęce.  Warunkiem otrzymania było uzyskanie promocji z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazanie szczególnego uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
W ramach uroczystości nagrodzone zostały dwie uczennice Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, które uzyskały najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018:
Karolina Kownacka z klasy 3 LOT
Karolina Patrycja Czyż z klasy 4 TE.
Stypendystkom ZS3 towarzyszyła Pani dyrektor Elżbieta Michalik.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10 w hali sportowej ZSZ. Nawiązywała ona także do 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięli w niej udział między innymi: Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, dyrektor ostrołęckiej delegatury – Michał Giers,wicestarosta wyszkowski – Leszek Marszał, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa powiatowego w Wyszkowie Krzysztof Arbaszewski oraz inni przedstawiciele władz samorządowych oraz oświaty. Nie mogło zabraknąć dyrektorów i wyróżnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Na początku zebrani wysłuchali przemówień, które zachęcały Młodych Zdolnych do dalszej wytrwałej pracy i nauki oraz jeszcze większych starań. Po części oficjalnej uczniowie szkoły, w której odbyła się uroczystość, wystąpili we wcześniej przygotowanym przedstawieniu.

Karolina Czyż IV TE
Karolina Kownacka III LOT

Odnośniki