Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października 2022

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to międzynarodowy dzień globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną.

 

Uczynienie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dla wszystkich globalnym priorytetem

 

Tegoroczne hasło odnosi się do rosnących nierówności społecznych i gospodarczych, przedłużających się konfliktów, przemocy i zagrożenia zdrowia publicznego dotykających całe populacje, zagrażając postępowi w kierunku poprawy dobrostanu. Należy zwiększyć uwagę i zaangażowanie poświęcane zdrowiu psychicznemu oraz wzmocnić opiekę nad zdrowiem psychicznym, tak aby wszystkie potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego zostały zaspokojone poprzez ogólnodostępne, przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi i wsparcie specjalistów.

Stygmatyzacja i dyskryminacja nadal stanowią przeszkodę do włączenia społecznego i dostępu do właściwej opieki. Co ważne, wszyscy możemy odegrać swoją rolę w zwiększaniu świadomości na temat zdrowia psychicznego, a Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest okazją do zrobienia tego wspólnie. Wyobraźmy sobie świat, w którym zdrowie psychiczne jest cenione, promowane
i chronione, gdzie każdy ma równe szanse korzystania ze zdrowia psychicznego i korzystania ze swoich praw człowieka oraz gdzie każdy może uzyskać dostęp do opieki psychiatrycznej, której potrzebuje.

Szkolne obchody Dnia Zdrowia Psychicznego zaplanowane są na wtorek, 18 października. Tego dnia cała społeczność szkolna będzie miała okazję uczestniczyć w spotkaniu i rozmowie o tym, jakie aspekty naszego życia mają znaczenie dla zdrowia psychicznego.

 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Odnośniki