Szkolenie praktyczne za granicą

22 listopada 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w zagranicznej mobilności edukacyjnej realizowanej  w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000136103 (Akredytacja Erasmusa o numerze 2022-1-PL0l-KA1 20-VET-0001 08709) przez Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, która będzie miała miejsce w Austrii (Wiedeń).

Rekrutacja odbędzie się w dniach od 24 listopada do 5 grudnia, a wyjazd zaplanowany jest na 28 kwietnia – 11 maja 2024 r. Praktyki zagraniczne będą trwały 2 tygodnie.  Projekt jest skierowany do uczniów klas III i IV kształcących się w technikum w zawodach: technik ekonomista, t.rachunkowości, t.programista, t.informatyk, którzy do tej pory nie byli uczestnikami projektów finansowanych z Programu Erasmus+. W jego ramach 15 uczniów oraz 2 opiekunów wyjedzie do Austrii (Wiedeń), aby tam realizować praktyki zagraniczne oraz program edukacyjno-kulturowy. Poza tym uczniowie zakwalifikowani do projektu przed wyjazdem otrzymają szerokie wsparcie logistyczne oraz merytoryczne, w tym szkolenia językowe oraz pedagogiczno-kulturowe, pozwalające na przygotowanie do udziału w mobilności.

Projekt przewiduje również udział 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w specjalistycznych kursach w okresie lipiec/sierpień 2024 r. Szczegóły są zawarte w regulaminie rekrutacji nauczycieli. Nauczycieli również zapraszamy do aplikowania na kursy specjalistyczne.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji, a następnie do złożenia poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. (W zakładce: Akredytacja Erasmus+ – Kształcenie i szkolenie zawodowe)

Harmonogram rekrutacji jest następujący:

  • akcja informacyjna dotycząca naboru do projektu – 22 – 23.11.2023
  • przyjmowanie zgłoszeń uczestników – 1.1 – 05.12.2023
  • rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego – 13.12.2023
  • procedura odwoławcza – 14.12.2023
  • ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji – 18.12.2023
  • podpisanie umów z uczestnikami – marzec 2024
  • szkolenia przygotowawcze – styczeń-maj 2024.

Grażyna Witkowska

Odnośniki