Test wiedzy o AIDS i HIV

31 stycznia 2024

HIV to ludzki wirus upośledzenia odporności. AIDS to zespół nabytego upośledzenia odporności. HIV jest przyczyną choroby AIDS. Z HIV można żyć wiele lat, nie wiedząc o swoim zakażeniu. AIDS jest późnym stadium zakażenia HIV. Osoba zakażona HIV jest bardziej narażona na choroby ze względu na osłabioną odporność. Osoby, u których wcześniej wykryje się wirusa oraz włączy się terapię, mogą prowadzić normalne życie prywatne i zawodowe. W grudniu uczniowie ZS Nr 3 w Wyszkowie zostali poinformowani o konkursie wiedzowym dotyczącym wiadomości o AIDS i HIV. Głównym celem było zachęcenie młodzieży do poszerzania swojej wiedzy na w/w temat.  W ten sposób uczniowie samodzielnie zdobyli rzetelne informacje na temat choroby, sposobów unikania zakażenia wirusem HIV a także praw osób chorych. Na przełomie grudnia i stycznia wszyscy chętni uczniowie napisali test wiedzy o AIDS i HIV. Test został przeprowadzony przez P. Monikę Kryszkiewicz i P. Annę Gładkowską. Był podsumowaniem wiadomości  młodzieży dotyczących wirusa HIV oraz choroby AIDS. Test obejmował 12 pytań wielokrotnego wyboru a maksymalna ilość punktów do uzyskania to 21. Osoby, które najlepiej napisały ten test z danej klasy otrzymały nagrody – oceny bardzo dobre z biologii. Oto lista osób, które z każdej klasy najlepiej napisały ten rodzaj sprawdzianu:

IV TI

Szymon Jusiński              

Jędrzej Zaradkiewicz        

IV TE

Filip Czyż                         

Agata Sieńkowska             

IV TP/TR

Jakub Gołasiewicz            

III TP/TR

Bartosz Kucharczyk         

II LEb

Wiktoria Milewska    

Kamil Piechociński   

Tymoteusz Stańczak 

I LEa

Julia Komorowska  

Samanta Stankiewicz

I LEb

Bruno Waszkiewicz

I LZ

Zuzanna Góralewska 

II LZ

Marta Trzcińska 

Zuzanna Groszkowska

II LEa

Aleksandra Bloch

Aleksandra Staśkiewicz  

Oliwia Iwańska        

II LI

Antoni Ostaszewski

II LEO

Zofia Salwin

Nikodem Biernacki

II LL

Paulina Rogulska

II TP

Kacper Przybyłowski 

Adrian Pawlak

III LZ

Aleksandra Poplewska

Sandra Tryc

III LEO

 Bartosz Błonowski    

III LI 

Mikołaj Rudziński

Franciszek Małaszek  

III LL

 Magdalena Zabielska

II TI

Wojciech Kucharczyk

Leon Szczepanik

IV LZ

Izabela Archacka

Odnośniki