„TYDZIEŃ ZAWODOWCA”

27 marca 2015

Wpisując się w ustanowiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rok Szkoły Zawodowców” nauczyciele przedmiotów zawodowych zorganizowali w marcu „Tydzień Zawodowca”. Spotkania odbywały się w dniach 23-27 marca w formie „drzwi otwartych”, podczas których gimnazjaliści mogli zapoznać się bliżej z działalnością szkoły, pogłębić wiedzę na temat zawodów, (w których kształci nasza szkoła) i dowiedzieć się, co szkoła może zaoferować potencjalnym kandydatom. Ponadto nasi goście mogli  wziąć udział
w szkoleniach:

  1. „Instalacja systemu Windows 8.1”
  2. „Uruchamianie strony www za pomocą platformy WordPress”
  3. „Montaż filmówz wykorzystaniem programu ULEAD VIDEO STUDIO ”
  4. „Sporządzanie faktur z wykorzystaniem programu magazynowo -sprzedażowego SUBIEKT”
  5. „Obsługa kasy fiskalnej i sprzętu biurowego”
  6. „PIT -rozliczenia roczne za 2014 rok”
  7. „Wywiad jako narzędzie marketingowe”

 

Dla gimnazjalistów zostało zorganizowane także spotkanie z pedagogiem i doradcą zawodowym, podczas którego chętni mogli wykonać testy predyspozycji do wykonywania zawodów: technik ekonomista i technik informatyk.

Ogólne wiadomości o szkole i informacje dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia  prezentowali w sali nr 8 uczniowie klas: 1TI- Anita Piotrowska i Adrian Andryszczyk , 2TE-Kalina Kuczyńska i Adam Wojtkowski, a także wicedyrektor p. Jerzy Sasin. Uczniowie gimnazjów
z zainteresowaniem i uwagą słuchali prelekcji swoich starszych kolegów.

Podsumowaniem „Tygodnia Zawodowca” było spotkanie zorganizowane dla gimnazjalistów i ich rodziców, które odbyło się w piątek 27 kwietnia. Goście mogli szczegółowo zapoznać się z ofertą kształcenia na rok 2015/2016 przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Spotkanie stało się teżokazją do podsumowania projektów Unijnych.

Gimnazjaliści i ich rodzice mieli także możliwość wspólnej zabawy na minikoncercie szkolnego zespołu ”Don’tworry”.

MB, ESB,AP

Odnośniki