UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

1 września 2020

 

1 września 2020 społeczność szkolna ZS3 zgromadziła się jak co roku w hali sportowej, choć w nieco okrojonym składzie, z racji pandemii koronawirusa. O godzinie 9.00 w uroczystym apelu wzięli udział jedynie uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami, nagrodzeni maturzyści oraz ich opiekunowie a także Dyrekcja Szkoły.  Pozostali uczniowie klas II, III i IV spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach nieco później, bo o godzinie 12.00. Dla wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy z racji obostrzeń epidemicznych nie mieli możliwości uczestnictwa w uroczystości, zostało udostępnione nagranie z inauguracyjnego przemówienia dyrektora szkoły, Adama Mickiewicza.

Uroczystość w hali sportowej rozpoczęła Pani wicedyrektor, Grażyna Witkowska, która serdecznie powitała zebranych i zapowiedziała wprowadzenie sztandaru szkoły. Następnie uczennica klasy II LOi, Kamila Dzierbun, wykonała hymn Polski, w którego śpiewanie włączyli się wszyscy uczestnicy apelu. W swoim przemówieniu wicedyrektor Witkowska nawiązała do ważnego wydarzenia, a mianowicie 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, podkreślając przy tym szczególną rolę słów patrona szkoły w tym względzie: „A jeśli komu droga otwarta do nieba, / Tym co służą ojczyźnie”.

Kolejnymi punktami inauguracyjnego spotkania były: przemówienie Dyrektora Adama Mickiewicza oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych, które poprowadziła pani Magdalena Królikowska.  

Nieodłącznym elementem każdego rozpoczęcia roku szkolnego jest podsumowanie roku poprzedniego oraz nagrodzenie maturzystów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas egzaminów. W tym roku z rąk wychowawców statuetki otrzymali:

Aleksandra Łachacka – język polski, poziom rozszerzony

Dominika Rogalska – język polski, poziom podstawowy

Aleksandra Czarnecka – matematyka, poziom podstawowy oraz język angielski, poziom rozszerzony i podstawowy

Mateusz Sztorc – język angielski, poziom rozszerzony oraz najlepszy wynik w klasie III LOT

Marcin Kędzior – matematyka, poziom rozszerzony oraz najlepszy wynik w technikum

Oliwia Balińska – biologia, poziom rozszerzony oraz najlepszy wynik w klasie III LZB

Oskar Góralewski – geografia, poziom rozszerzony oraz najlepszy wynik w klasie III LOL

Dominika Brejnak – informatyka, poziom rozszerzony

Aleksandra Kalinowska – chemia, poziom rozszerzony oraz najlepszy wynik w klasie III LZA

Magdalena Ciok – najlepszy wynik w liceum ogólnokształcącym

Julia Czarnecka – najlepszy wynik w klasie III LOE

Damian Bochenek – najlepszy wynik w klasie IV TE

W imieniu nagrodzonych uczniów głos zabrała Oliwia Balińska, która podziękowała nauczycielom za opiekę oraz pomoc w przygotowaniach do matury, szczególnie w tak trudnym czasie, jak okres pandemii koronawirusa.

         W dalszej części spotkania wicedyrektor Elwira Sawicz – Bakuła odczytała list Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, w którym zwrócono uwagę między innymi na bezpieczny powrót do szkół oraz fakt, że kształcenie na odległość z pewnością nie może zastąpić bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem.

Część oficjalną zakończyło błogosławieństwo księdza …. Krajewskiego na nowy rok szkolny 2020/21.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły został przedstawiony harmonogram spotkań pierwszoklasistów z wychowawcami w poszczególnych salach, przypomniano o konieczności zapoznania się z Regulaminem szkoły w czasach pandemii, umieszczonym na stronie internetowej ZS3 a także obowiązku noszenia identyfikatorów.

Nowy rok szkolny będzie dla nas wszystkich okresem nowych wyzwań i prób, ale wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce a kadrze pedagogicznej wytrwałości i cierpliwości.

 

M. Królikowska

Odnośniki