VII Edycja Kampanii World Investor Week – Światowy Tydzień Inwestora

6 października 2023

World Investor Week jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych w 2017 r. na  rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

W ramach VII edycji kampanii World Investor Week – Światowy Tydzień Inwestora(WIW) pomiędzy 2 a 6 października 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził cykl webinariów CEDUR.

 

Harmonogram udziału uczniów w Webinarium GMW

Lp.

Data

Czas trwania

Temat Webinarium GMW

Klasa

1.        

03.10.2023r.

(wtorek)

12.00-13.05

„Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”

1TI

2.        

04.10.2023r.

(środa)

12.00-13.05

„Różne formy inwestowania na rynku kapitałowym – możliwości i ryzyka z perspektywy początkujących inwestorów”

1LEb

3.        

05.10.2023r.

(czwartek)

12:00-13.05

„Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu i nie dać się okraść”

2LEb

4.        

06.10.2023r.

(piątek)

12:00-13.05

„Różne strony ryzyka – ocena poziomu ryzyka, zależność między zyskiem i ryzykiem na przykładach wybranych usług i produktów finansowych”

2TE

 

Koordynator kampanii –  Renata Lalak

Odnośniki